Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

VE İLALLAHİ'L MÜŞTEKA - RIZA TEVFİK BÖLÜKBAŞI

1. Yarabbi bilirim hünerin çoktur
Uğurlu uğursuz şeyler yarattın
Hele siyasette akranın yoktur
Dünyanın altını üstüne kattın

2. Neye bize verdin bi boş hevesi
Hürriyet derdine saldın herkesi
Uzaktan hoş geldi davulun sesi
Sonra başımızda kabak patlattın

3. Benim niyyetimde yoktu taksirim
Takdire uygundu rey ve tedbirim
Hey kudretli Tanrım, ey destgirim
Ben doğru giderken ne gelip çattın

4. Çatıp da geçseydin hoştu, düşürdün
Başına bir sürü it, bit üşürdün
İttihatçı yaptın ne iş pişirdin
Köpek derneğine fırlattın attın

5. Bakılsa sezilir işin hikmeti
Üstüne almadın mesuliyeti
Bize belâ ettin Meşrutiyeti
Fir'avun devrini mumla arattın

6. Hele beni uğrunda kavga ederken
Adil sıfatını senâ ederken
Hak için canımı fedâ ederken
Sen yine onlara kazan kaynattın

7. Onlar veba gibi salgın âfetti
İnsanlık onlarda hep kıyafetti
Hamiyyet mükemmel bir ziyafetti
Sonra işlerine soğuk su kattın

8. İslâmı kaptırıp seyl-i fenâya
Düştü o çapkınlar hayli cefâya
Kurtarmak kolayken, bak şu belâya
Uzaktan seyredip dalga atlattın

9.Yıllarca hükmeden felâket neydi
O nasıl bir âfet, nasıl fitneydi
Ahlâkın fesadı hep bahaneydi
Düzcesi keyf için kukla oynattın

10. Kusur ölende mi, öldürende mi
Kabahatsa sormak, günah bende mi
Erkân-ı harb misin, yoksa sen de mi
Hırs-ü tahakkümün zevkini tattın

11. Asi kullarının mülevves ruhu
Şerre âlet etti fikr ü fütûhu
Ne güne saklarsın Tufan'ı Fuh'u
Müzevir şeytanla sulha mı yattın

12. Dünyada hak yokmuş, ben var bilmişim
Bana bilgiç derler, hiç değilmişim
Sözüne aldandım, sâde-dilmişim
Vallahi billâhi beni atlattın

13. Muvaffak olduk mu hiç bir emelde
Bu muydu sözümüz ahd-i ezelde
Beni müflis ettin ne kaldı elde
En sâdık dostunu bir pula sattın

14. Bana ihsan ettin bir tilki kürkü
Dile düştüm âlem çağırdı türkü
Gayrete getirdin firengi Türkü
Nice nâmerdlerin gözüne battın

15. Ben hâlâ neferken, Edip Hanımı
Onbaşı yaptın da sıktın canımı
Buna sebep onun anı sanı mı
Niçin o yosmaya kılıç kuşattın

16. İttihadçı, varsın mektebsiz olsun
Mesleksiz, meşrebsiz, edebsiz olsun
Sanmam ki hikmetin sebepsiz olsun
Onu kudretinle niçin yarattın

17. 'Kes! ' deyip işini bitirmeliydin
Sürüp cehenneme yetirmeliydin
Veyahut imâna getirmeliydin
Her fezahatını örttün kapattın

18. Feylesof Rızâyım, kulunum elbet
Bir senin lütfundan dilerim rahmet
Sormayayım dedim, suçumu affet
Sabrımı tükettin, beni çatlattın

İLGİLİ İÇERİK

ŞİİRLER

RIZA TEVFİK BÖLÜKBAŞI'NIN ŞİİRLERİ

RIZA TEVFİK BÖLÜKBAŞI KİMDİR?

RIZA TEVFİK BÖLÜKBAŞI HAYATI ve ESERLERİ

SON EKLENENLER

Üye Girişi