Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

GÖZLER - CELAL SAHİR EROZAN

Mâviler

— Fâik Âli'ye —

Müekkelât-ı esâtîre i'tilâ-mahmûm

Handelerden selâm-ı dûr-â-dûr

Gönderen gözlerinde en mahmûr

Seherlerin o derin reng-i mübhemiyyeti var.

 

Nazarlarında güler hep tekâmül-î edvâr.

- Pür tahayyül menekşeler hissi

Veriyor onların tecellîsi -

O mâvi gözlere hem-şîre-î semâ diyorum.

 

Leyâl-i zâhirenin hande-î hafâsından

Uzakta, sîne-i deryâda bûse-çîn görünen

Semâların o müfekkir kebûd-ı hüsnünden

Biraz da nâ-mütenâhîlik isteyen, arayan

 

O gözlerin safahâtında şûh ü müstesnâ

Tebessümüyle güler sermediyyet-î ibhâm.

Ve hep o gözler olurlar ilâhe-î ilhâm

Şiirlerimdeki âveng-i hüsn-i üryâna.

1900 (Beyaz Gölgeler)

İLGİLİ İÇERİK

ŞİİRLER

CELAL SAHİR EROZAN ŞİİRLERİ

 

SON EKLENENLER

Üye Girişi