Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

AŞK-I MAHRUM - CELAL SAHİR EROZAN

 

Fürûğ-ı hüsnünü hâtırladıkça ağlayarak

Nedâmet eyliyorum inkisâf-ı aşkımıza.

Onun hevâ-yı şebâbıyle mest ü müstağrak

Şu bî-sefâ kürenin kuytu bir kenârında,

 

Vefâ-perest iki kalbin bir ihtisâsıyle

İlel-ebed yaşamak fikri hoş gelirdi bana;

Yazık ki tâliimiz bir küçük temâsıyle

Bu ihtimâli de attı mezâr-ı nisyâna.

 

Dem-î gurûbta ufk-î vesî'-i humret-pûş

Nigâha arz ediyorken bir âlem-î yâkuut

O ömr-i aşka tahassürle ben tebâh olurum;

 

Bulutlu, giryeli, mâtemli bir hayâl-i hamûş

Eder semâ-yı hayâlimde ufk-ı lâhda sukuut:

Benim hayâl-i siyeh-reng-i aşkal mahrûmum!..

1899 (Beyaz Gölgeler)

 

İLGİLİ İÇERİK

ŞİİRLER

CELAL SAHİR EROZAN ŞİİRLERİ

SON EKLENENLER

Üye Girişi