Kullanıcı Oyu: 5 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin
 

HATT-I HUMAYUN


OKUNUŞU

 

Kâimmakâm Paşa Bağdad vâlîsi tarafından havâdisleri gördüm. İngiltere hâini bu dedikleri işleri itmez değildir. Sen Bağdad vâlîsinin hâlini bilenlerden tash(îh) eyleyesin, ya'nî kavline i'timâd olunacak ve maslahat ihâle idecek âdem değildir. Bundan akdem İngiliz konsolosu ile nizâ' ihdâs eyleyüp bizi çokt accîz eylemişdi, şimdi tüccârın mal ve eşyâlarını ahz eyle disek fenâ mu'âmele ile İngilterelüleriz iyâde tekdir ider ve bize bir fâidesi olmaz. Henüz İngilterelü ne mu'âmele ideceği tahakkuk itmedi.B ağdad vâlîsinin mizâcını ve İngilterelüye mu'âmele-i lâyıka ne olduğunu bilenler ile müzâkere eyleyüp Bağdad vâlîsine nasıl yazılmak iktizâ eyler ise öyle yazasın. Gelen kâğıdları Sadr-ı A'zam'ai rsâl idesin görsün.

Belgenin özeti Bağdat valisinin İngiltere konsolosuna davranışı ve valiye bir yazılması hususunda Kaymakam Paşa'ya yazılan beyaz üzerine Hatt-ı Hümâyûn (H. 1222/M.1808).

 

Osmanlıca Dergisi

SON EKLENENLER

Üye Girişi