Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

ANLAMLI SÖZLER

Aşk karşındakini bulunmaz Hint kumaşı sanmanla hıyarın teki olduğunu anlaman arasında geçen zamandır.....

Meleklerin saçları salkım salkım, havada dondurmadan kaleler ve her yerde kuş tüyü vadiler. Bulutlara öyle baktım. Ama şimdi yalnızca güneşin önünü kesiyorlar, yağmur ve karla kaplıyorlar her yeri. Çok şey var yapabileceğim, bulutlar çıkmasalar yoluma...

Aşk gözlerde başlar, dudaklara iner, kalbi fetheder, tekrar gözlere çıkar, yaş olup iner.

Aşk bir güle benzer; çiçek kısmında aşkın sonsuzluğunu yaşarsın, diken kısmında ise sonsuz acıları
tadarsın...

Yarınlardan ümit etme! Bugünlerde yarınların ümitleri değil miydi.

Giden dolu dolmuşların, otobüslerin ve erkeklerin arkasından ağlanmaz; çünkü biri gider, biri gelir.. (Ama giden hep kovalanır)

Hissettiğin hisleri hissettiğini hissettiğin an hissettiğin his AŞKTIR...

Aşk kalbimizin saygısız misafiridir; bize sormadan gelir, bize sormadan gider.

Bir deliye, aşk nedir diye sormuşlar;"Ben niye deli oldum?" demiş..

Eğer birini seversen serbest bırak. Dönerse senindir, dönmezse zaten hiç senin olmamıştır.

İnsanlar başlarına gelenler için hep içinde bulundukları durumu suçlarlar. Ben durumlara inanmam.
Bu dünyada başarılı olan insanlar istedikleri durumları arayan ve bulamadıkları zaman onları
yaratanlardır.

Başka insanların hayatlarını aydınlatanlar kendileri de bu ışıktan uzak duramazlar.

İnsan nereye yelken açtığını bilmedikçe hiçbir rüzgar doğru rüzgar değildir..

Doğru zamanda söylenmiş bir özdeyiş, acıkmış olana ekmek vermek gibidir.

Bugün hep dışarıya baktığın camdan değil, hep dışarıya baktığın cama bak...

Aşk bir turşu suyuna benzer. İçmeyenin ağzını sulandırır, içenin midesini bulandırır..

Gerçek dostlar yıldızlara benzerler , karanlık çökünce ilk onlar gözükürler.

Gerçek dostluklarda yaratılışları bayağı olanların hiç bir zaman göremeyeceği bir seviye vardır.

Aşk azapların en eşsizi sevinçlerin en derinidir.

Elde ettiklerimizle geçinebiliriz ama ancak verici olursak Anlamlı bir hayat sürdürebiliriz..

Bir kapı kapandığında diğeri açılır; ama biz genellikle kapanan kapıya öyle uzun süre pişmanlıkla
bakarız ki, hangi kapının açıldığını fark edemeyiz.

Beklenen gün gelecekse çekilen çile kutsaldır.

Dehanın onda biri hayal gücü , onda dokuzu terdir.

İnsani az bilmek kadar kuşkulandıran hiç bir şey yoktur.

İnsan, hayatının dörtte üçünü yapamayacağı şeyleri istemekle geçirir.

Sürekli olarak kendini yönetebilmek, insanın sahip olabileceği en değerli yeteneklerden birisidir.

Aptal, susarak kazandıklarını konuşarak kaybedendir.

Eğer kendinizi disipline edemezseniz, başkaları tarafından disipline edilirsiniz.

İş yaşamında tatminsizlik, gelişme ve büyüme için şarttır.

Ne tarafa gidersen git, gittiğin yol rüzgara karşı ve yokuştur.

Başarının sırrı detayda gizlidir.

Açıkça nefret etmek, asıl düşüncesini gizlemekten daha soylu bir davranıştır.

Affetmek zaferin zekatıdır.

Akıllı konuşur, çünkü onun söylemek istedikleri vardır. Aptal konuşur, çünkü kendisinin bir şeyler
söylemek zorunda olduğunu sanır.

Başa gelen cehaletlerden başkalarını sorumlu tutmak cehalet alametidir.

Başkalarını ziyaret ve onlara hediye vermek kalplerin kilidini açan iki altın anahtardır.

Bazı kişiler için başkalarının kusurları birer hazinedir, onları bulmak için her türlü yola
başvururlar.

Bazıları büyük doğar, bazıları büyüklüğü kazanır, bazılarına da büyüklük yakıştırılır.

Bilgi, insani kuşkudan; iyilik, acı çekmekten; kararlı olmak, korkudan kurtulmaktır.

Bilginin efendisi olabilmek için, çalışmanın esiri olmak gerekir.

Bilgisine göre davranmayan kimse, üzerine kitap yüklenmiş hayvandan başka bir şey değildir.

Bilgisizliğin üç biçimi vardır; gerekeni bilmemek, kötü bilmek, gereksiz şeyi bilmek.

Aşk dudaklarda kahkaha değil, gözlerdeki yaştır. Maksat sevgi uğrunda ölmek değil, uğrunda ölecek sevgi bulmaktır...

Aşk bir elma şekeridir. Şekeri yersin sapı kalır...

Aşkı reddetmek; güneşin batışını görmekten üzüntü duyduğun için, doğuşunu izlemeden zevk almayı reddetmek gibidir....

En büyük felaketler içinde dahi ümidini kaybetme, unutma en yumuşak ilik en sert kemiğin içinden çıkar.

Bir silahım olsaydı, bir silahım.. Yoksulluğu sakağından, kaybetmeyi kalbinden ve sensizliği
alnının tam ortasından vururdum.

Aşklar ırmak gibidir, kiminin suyu az, kiminin çok... Kiminde ellerin ıslanır yalnızca, kiminde ruhun yıkanır boydan boya.

 

 

ÖZDEYİŞLER


Boşuna arınmaya çalışıyorlar kendilerini yeni bir kanla kirlenerek, çamura batanın çamurla yıkanması benzeri. Ve şu yontulara yakarıyorlar evlerle konuşur gibi.

Her şey duman olsaydı burun deliklerimizle tanıyabilirdik her şeyi.

Eşekler samanı altına yeğlerler.

Aynı ırmaklara girerler başka ve başka sular akar.

İnsanların çoğu kavramaz bunları, her zaman karşılaşsalar da. öğrenseler de bilemezler, ama bilir görünürler.

Dinlemeyi bilmedikleri için konuşmayı da bilemezler.

Büyük ölülere büyük yazgılar düşer.

Bu evren, her şey için aynı, ne bir tanrı ne bir insan yarattı onu. Vardı, var ve var olacak. Hep canlı kalan ateş, ölçüyle alevlenip ölçüyle sönecek.

Anlamadan dinlerken sağırlara benziyorlar. Ata sözü onlara söylenmiş; buradalar ama yoklar.

Çok bilgi, akıllı olmayı öğretmez. Öğretseydi Heseidos'a ve Pythagoras'a , Ksenophanes'e ve Hekataios'a öğretirdi.

Yangın söndürmektir ölçüsüzlüğü söndürmek.

Kentin duvarları gibi yasaları korumak için de savaşmalı ulus.

Kendini beğenme kutsal hastalıktır ve görme yanıltır insanı.

Aynı ırmaklara gireriz ve girmeyiz. Biziz ve değiliz.

Beni değil logos'u dinlemek ve her şeyin bir olduğunu uyumla söylemektir bilgelik.

Savaş her şeyin babası, her şeyin kralıdır; kimine tanrı der, kimine insan, kimini köle yapar, kimini özgür

Ölümsüz ölümlüler, ölümlü ölümsüzler, kiminin ölümünü yaşayan, kiminin yaşamını ölen.

Aynı ırmağa iki kez girilmez.

Delfoi'deki bilicinin efendisi ne söyler ne de gizler. İşaret eder.

Hastalık sağlığı iyi ve değerli kılar, açlık tokluğu, yorgunluk dinlenmeyi.

Tüm insanlara verilmiştir kendini tanıma ve sağlıklı düşünme yetisi.

Doğa saklamayı sever.

Rasgele saçılmışların en güzeli EVREN.

Hiç eksilmesin zenginliğiniz Ephesos'lular, ki belli olsun alçaklığınız.

SON EKLENENLER

Üye Girişi