Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

CEHALETİ NASIL BİLİRSİNİZ? 

Bilgiye ulaşmanın çok kolay olduğu bir çağda yaşıyoruz. Fakat bu kolaylık bazı şeyleri değiştirmiyor. Cahil kalmak ya da kendini cahilliğe hapsetmek bu değiş­meyenlerden. Cahillik/ceha­let, ilmin zıddı olup, bilmeme halini ifade eder; üç şekilde görülür:

Cehl-i basit: Bilme­mek ve bilmediğinin farkında olmaktır.

Cehl-i mu’kab: Bilme­mek ve bilmediğinin farkında olmamaktır.

Cehl-i mürekkep ise; bilmediği halde, kendini biliyor zannetme veya yanlış bilgisini doğru kabul etme halidir.

Birinci cehaletin gideril­mesi kolay, ikinci ve üçüncü- sünün tedavisi hayli zordur. Çünkü, böyleleri hem bilmi­yorlar, hem bilmediklerini de bilmiyorlar.

Cehaleti bir hastalığa benzetirsek, cehl-i mürekkep; has­tanın kendisini sağlıklı zannet­mesi halidir. Dolayısıyla ken­dini hasta görmeyen tedaviye ihtiyaç duymaz. İlaç verilse de kullanmaz. Böyle bir hastanın tedavisi oldukça zordur.

Cehl-i mürekkepte bilgi­ye ihtiyaç hissetmez insan. Çünkü zaten her şeyi bildiğini zanneder. Deveyi hendekten atlatırsın, ancak cehl-i mürek­kebe giriftar olmuş birine bir hakikati anlatamazsın.

İrfan Tunahan

SON EKLENENLER

Üye Girişi