Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

FUZULİ - SABRUM ALUP FELEK MANA YÜZ MİN BELA VERÜR

GAZEL İNCELEMESİ


1) Sabrum alup felek mana yüz min belâ verür
    Az olsa bir metâ' ana il çoh bahâ verür

Felek sabrımı alıp onun yerine bana yüz bin belâ verir. Bir metâ' az olsa halk ona çok bahâ “fiat” verir.

Sabrı az, belâsı çok. Felek o az olan sabrı da alıp çok belâ veriyor. Az olan metâ a çok bahâ verirler.

2) Düşdüm belâ-yı ışka hıred-mend-i asr iken
    İl şimdi menden alduğı pendi mana verür

Asrın sayılı akıllılarından iken aşk (belâsına düştüm, Halk evvelce benden aldığı nasihati şimdi bana veriyor.

Aşk belâsına düşünce aklını kaybetti. Evvelce o halka nasihat verirken şimdi halk ona nasihat veriyor.
Aşk ile akıl karşılaşması. Nasihat almak, nasihat vermek. Aldığını vermek.

3) Sanman aceb rutab yerine verse lâ’l-i ter
     Bir nahl kim yaşum ana neşv ü nemâ verür

Gözyaşımla sulanarak büyüyüp yetişen bir fidan, eğer taze hurma (yerine parlak lâ’l verse hayret etmeyin.

Kanlı gözyaşı döktüğünü söylüyor. Kanlı gözyaşı lâ'le benzer.


4) Hâk-i deründür ol ki dün ü gün sevâb içün
     Hem aya sürme hem güneşe tûtiyâ verür

Senin kapının toprağı sevap için gece aya sürme, gündüz de güneşe tutiya verir.

Senin kapının toprağını ay gözüne sürme olarak çeker ve aydınlanır. Güneş de gözünü aydınlatmak için bir ilaç gibi onu sözüne çeker. Toprak, toz hâlinde göğe yükselir.

5) Kılmaz kabul suret-i ikbali munca kim
   Âyîne-i vücûduma cevrün cila verür

Cevir ve cefan benim vücudumun aynasını o kadar cilalayıp parlattığı halde yine devlet ve saadetin aksini kabul etmez

Senin cevir ve cefan zaten bana dünya ikbal ve saadetin den istiğna verir. Ona değer vermiyorum. O sebepten vücudumun aynası masiva nimetlerinin ona aksetmesini istemez
Çevir ve cefâ âşıkı, kemâle ve fakra götürür.

6) Ney kimi cismüm oldu ohundan delük delük
    Dem urduğumca yerlü yerinden sadâ verür

Cismim, oklarından ney gibi delik delik oldu. Her nefes vurduğum zaman yerli yerinden ses veriyor.

Her nefeste feryat ediyorum. Neye üflendikçe ses verir. Vücudunun her yerinden feryat yükseliyor. Çünkü delik deliktir. Bütün varlığımla feryat ediyorum demek istiyor.

7) Her derdsizden umma Fuzûlî devâ-yi derd
    Sabr eyle kim ki derd verüpdür deva verür

Ey Fuzûlî, her dertsizden derdine deva umma. Sabret derdi veren devâsını da verir.

Burada her dertsiz, âşığının derdi ile alâkalanmayan, kendisi aşk derdine düşmemiş güzellerdir, Masiva güzelleri.. Onlar insanı derdin devâsı olan hakikî aşka götüremez. Onun devasını o derdi veren, aşk derdini veren hakikî sevgili verir.

FUZULİ DİVAN ŞERHİ, PROF.DR. ALİ NİHAT TARLAN, KÜLTÜR BAKANLIĞI

 

İLGİLİ İÇERİK

FUZULİ - EĞER ÇIKSA İDİ DERDÜN CİSMDEN DERDÜM Kİ CANDUR BU

FUZULİ - BUDUR FARKI GÖNÜL MAHŞER GÜNÜNÜN RUZ-I HİCRANDAN

FUZULİ - KEREM KIL KESME SAKİ İLTİFATUN Bİ-NEVALARDAN

FUZULİ - BENDE MECNUN'DA FÜZUN AŞIKLIK İSTİDADI VAR

FUZULİ HAYATI ve ESERLERİ

FUZULİ-ÖYLE SERMESTEM Kİ İDRAK ETMEZEM...

FUZULİ-BERCESTELER

FUZULİ-ÂL-İ ABÂ MERSİYESİ

FUZULİ - LEYLÂ VE MECNUN AÇIKLAMASI

SON EKLENENLER

Üye Girişi