Kullanıcı Oyu: 4 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin değil
 

A. ESERİN BİÇİMİ İLE İLGİLİ BİLGİLER:

1. Romanın Adı

2. Romanın Yazarı

3. Romanın Basıldığı Yer ve Tarih

4. Romanın Yayınevi veya Yayımlayanı

5. Romanın Ebatları

6. Romanın Sayfa Sayısı

 

B.ESERİN İÇERİĞİ İLE İLGİLİ BİLGİLER:

I.ROMANIN ÖZETİ

II. KİŞİLER: Merkezi kişiden başlamak üzere ayrı ayrı bütün kişiler ele alınacak. Bu yapılırken de ;

  1. Kişilerin fizyolojik özellikleri ( dış görünüşleri ) : çocuk, genç, ihtiyar; kadın, erkek; hasta, sağlam; şişman, zayıf; çilli, topal, kör…
  2. Sosyal durumları: zengin, fakir, dilenci, soylu, çingene vb…
  3. Kültürel durumları: cahil, aydın, yarı aydın, yüksek tahsilli…
  4. Mesleki durumları: hukukçu, doktor, öğretmen, öğrenci; işsiz, ev kadını, işçi vb…
  5.  Psikolojik durumları: akıllı, deli, manyak, asalak, sakin, öfkeli, içe dönük, dışa dönük, hassas, romantik, realist vb…
  6. İlgi duyduğu şeyler: resim, müzik, şiir, hikaye, roman vb. güzel sanatlara; spor, gezi vb. şeylere ilgi duyanlar.

 

III.ZAMAN :Eserde kaç zaman var? Şimdiki mi, geçmiş mi, gelecek mi; yoksa her ikisi ya da her üçü birden mi?

IV. MEKAN: Eserde olaylar nerelerde geçmektedir? İç mekan ( ev, daire, köşk vb…) mı yoksa dış mekan ( bahçe, sokak, tarla vb. ) mı ağır basmaktadır? Hangi mekana daha çok ağırlık verilmektedir?

V. ANLATICI: Anlatıcı kaçıncı şahıstır ve bakış açısı ( ilahi, kahraman, gözlemci ) nedir? Eserde birden fazla bakış açısı ve anlatıcı var mıdır, eserin hangi bölümlerinde vardır?

VI. ROMAN YAZILIRKEN HANGİ ANLATIM TÜRLERİNDEN YARARLANILMIŞTIR?: 

Hatıra, mektup, gönlük, biyografi vb…

VII. ROMAN HANGİ ROMAN ÇEŞİDİNE GİRMEKTEDİR?: 

Tarihi roman, dedektiflik romanı, macera romanı, otobiyografik roman, sosyal roman, nehir roman, gotik roman, izlenimci roman, dışavurumcu roman, yeni roman, duygusal roman,  ruhbilimsel roman…

VII. YAZARIN DİL VE ANLATIMI NASILDIR?: 

Kısa cümleler mi yoksa uzun cümleler mi kullanıyor? Süslü mü yoksa sade mi bir anlatımı var? Yalın, akıcı, sürükleyici, yoğun bir anlatım mı savruk, özensiz, tutarsız, süslü bir anlatım mı? Yabancı sözcükleri çok mu kullanmış, aynı kelimeleri çok mu tekrar etmiş ya da Türkçe ve tekrarı az sözcük mü kullanmış? Vb…

C. ESERİN OKUYUCU TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ:                                                                                                                               

a. TİP KARAKTER VE ŞAHSİYETİN  BELİRLENMESİ:                                                                                        

( Tip: Özelliklerinden birkaçı belirginleşmiş ve işlenmiş olan, benzerlerini temsil edebilen demektir.                                                                                                                                                                                                     

Karakter: Bir insanın bütün yönleriyle  - iyi, kötü - , iç çatışmalarıyla kurgulanması.                                                                                                         

Şahsiyet ( kişi ): Hayatı yaptıklarıyla gösterir. Şahsiyetin kötü yanları söylenmeyip sezdirilir. İyi taraflarıyla tutarlılık yaratan bir bütündür. Hayranlık uyandırır. Şahsiyette bütünlük, tutarlılık vardır. )

b. Eser, edebiyatımızın hangi dönemine aittir? Eserde bu dönemin edebiyat anlayışının hangi özelliklerini görmektesiniz, eserden tek tek örneklendiriniz. Bu dönemin hangi sosyal ve siyasi olaylarını yansıtmaktadır?                                                          

c. Tezli bir eser midir ( Eserde yazarın savunduğu bir fikir var mıdır; kurgu, ispatlanmak istenen bir tezin üstüne mi oluşturulmuştur?), Eserin tezi nedir?                                                                                                                                                                                                          

d. Eserin tezi savunulurken hangi edebi akımlardan  ( romantizm, realizm, natüralizm, modernizm, postmodernizm  vb…) faydalanılmıştır? Örneklendiriniz.                                           

e. Eserin giriş, gelişme, sonuç bölümlerini belirtiniz. ( Giriş, gelişme, sonuç bölümlerinde şahıs kadrosunun, zamanın, mekânın anlatıcının da değişebileceğini göz önünde bulundurunuz. ) Bunları, eserden tek tek örneklendirerek yazınız.                                                                                                                                          

f. Kendi koşullarına göre karakterlerin ve olayların inandırıcılık özelliklerini belirtiniz. Size inandırıcı gelmiyorsa sebeplerini söyleyiniz. 

g. Giriş, gelişme, sonuç bölümlerindeki kahramanları ve mekanları  ( yerleri) şemayla belirtiniz.                                                                                

h. Okuyucu olarak eserle ilgili fikirlerinizi  ( bulabilirseniz eserle ilgili şimdiye kadar çıkmış eleştirileri de göz önünde tutarak ) belirtiniz. Bu fikirlerinizi eserden alıntılar yaparak ispatlayınız.

 İLGİLİ İÇERİK

TARİHİ ROMANLAR

PSİKOLOJİK ROMANLAR

KATRE-İ MATEM ROMANININ İNCELENMESİ

HİKAYE VE ROMAN

ROMAN ÖZETLERİ

ROMAN

ROMAN TÜRÜ ve ÇEŞİTLERİ

ROMAN ve ROMAN UNSURLARI

SON EKLENENLER

Üye Girişi