Kullanıcı Oyu: 5 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin
 

MUALLİM NACİ - NİŞANCI KIZ

Tepeden nasıl iniyor bakın 

Şu kızın nişanlısı şanlıdır 

Yaradan nazardan esirgesin 

Koca dağ gibi delikanlıdır

 

Fese bak fese ne güzel de al 

Ne de hoş belindeki morlu şal 

Demedim ya ben sana bak da al 

O kadar da bakma ziyanlıdır

 

Ne kadar kızardın aman aman 

Neden öyle başına çıktı kan 

Beri gel bayılma a kız heman 

Yüreğin de pek helecanlıdır

(Muallim Naci, Büyük Türk Klasikleri)

Abdülhak Hamit, yüce duygular ve düşünceler uğruna şiir unsurlarını hiçe saydı. Recaizade Ekrem ise kuruluğa düşmüş, şiir dilini zevksiz bir hale getirdi. Muallim Naci ise bu çöküşe karşı dili ve ahengi ön plana çıkardı. Yalnız bunu yaparken ilhamını Divan şiirinden alıyordu. Bundan dolayı devrinde ve sonraki dönemlerde gericilikle suçlandı. Oysa Muallim Naci, Divan şiirini olduğu gibi kabullenmemiş, onun sadece ifade tarzını ve musikisini almıştır. Naci, ele aldığı temalar bakımından da eski sayılmaz. O şiirlerini Batı’dan aldığı birçok yeni temle süslemiştir. Okuduğumuz şiir, onun yapmak istediklerini çok net gösteren bir şiirdir. Bu şarkı Divan şiirindeki şarkı değildir. Çünkü Divan şiirinde köylü kızların duyguları hiçbir zaman şijre konu olmamıştır. Yani bu tema tamamen yenidir. Şiirin dili ve anlatımı da eski şiirden tamamen ayrıdır. Şinasi hariç, hiçbir Tanzimat şairi, halk diline bu kadar yakın bir anlatım kullanmamıştır. Yani Köylü Kızların Şarkısı, hem içerik hem üslup bakımından yeni bir şiirdir.

İçerik ve ifadenin yalınlığı bu şiirin en önemli özelliğidir. İçerik çok basit olmakla beraber, duygunun gelişmesine göre iyi bir planlama yapılmıştır. Tanzimat şairlerinin birçoğu duygu ve düşüncelerini belli bir plana sokmadan, karışık şekilde aktarmışlardır. Sözlerini gereğinden çok uzatmışlar, sık sık tekrara düşmüşlerdir. Muallim Naci ise bu küçük manzumesinde hiç tekrara, söz gevezeliğine düşmeden konusunu belli bir düzene göre işlemiştir.

Şiirde içerikle üslubun birbirine çok uygun olduğunu söyleyebiliriz. Şiirde köylü kızının sadece duyguları değil, dili ve konuşma şekilleri de aktarılıyor. Şiirdeki kelimeler halkın konuşma dilinden alınmıştır. Cümle şekilleri, benzetmeler, deyimler halk konuşmasını anımsatıyor.

Yaradan nazardan esirgesin, koca dağ gibi delikanlıdır, fese bak fese, ne de hoş, demedim ya ben sana, beri gel, bayılma  a kız heman” gibi sözler, halk arasındaki günlük konuşmalardan alınmıştır. Şiirin genelinde temiz, doğal, akıcı bir söyleyiş var. Onun bu söyleyişi döneminin diğer şairlerinden ayrılıyor ve  günümüzün şiir zevkine yaklaşıyor.

Bu şiirde de göze çarptığı gibi Muallim Naci’nin en büyük eksikliği sade, doğal ve ahenkli bir üslup oluştururken muhtevayı (içerik) fazla hafifletmesidir.

 

SON EKLENENLER

Üye Girişi