Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

AKİF PAŞA -  MERSİYE

Tıfl-ı Nâzenînim unutmam seni 

Aylar günler değil geçse de yıllar 

Telhikâm eyledi firâkın beni 

Çıkar mı hatırdan o tatlı diller

 

Kıyılamaz iken öpmeğe tenin 

Şimdi ne hâldedir nâzik bedenin 

Andıkça gülşende gonca dehenin 

Yansın âhım ile kül olsun güller

 

Feleğin kînesi yerin buldu mu 

Gül yanağın, reng-i rûyun soldu mu 

Acaba çürüyüp toprak oldu mu 

Öpüp kokladığım o pamuk eller

(Akif Paşa, Büyük Türk Klasikleri)

 

Ey nazlı çocuğum, aylar günler değil, aradan yıllar geçse de seni asla unutmam! Ayrılığın beni zehirledi; hiç hatırımdan o tatlı sözler çıkar mı?

Ben tenini öpmeye bile kıyamazken, acaba o nazik bedenin şimdi ne hâldedir? Gül bahçesinde o hemen açıverecek gibi duran dudağını gördükçe, çektiğim ah ile bütün güller yansın ve kül olsun.

Feleğin intikamı böylece yerini buldu mu? Güle benzeyen yanağın, yüzünün rengi soldu mu? Öpüp kokladığım o pamuk gibi yumuşacık eller acaba çürüyüp toprak oldu mu?

 

Akif Paşa’nın eskinin mersiye tarzından bütünüyle farklı, gerçek ölüm karşısında samimi duygularını işlediği bu mersiye, yeni şiirin başlangıcında adından en çok söz ettiren şiirlerden biri olmuştur. Divan edebiyatının nazım şekillerinden olan mersiye, konusuna göre kaside türlerinden biridir ve kaside nazım şekliyle yazılır. Kaside ise beyit nazım birimiyle yazılır, “aa, ba, ca da ...” şeklinde kafiyelenir ve aruz ölçüsüyle yazılır.

Akif Paşa’nın bu mersiyesinin şekil olarak klasik mersiyeden tamamen farklı olduğu görülüyor. Akif Paşa mersiyesini dörtlük nazım birimiyle yazmıştır. Dizeler halk şiiri nazım şekli olan koşmalar gibi kafiyelenmiştir. Yani bu şiir kaside tarzında değil, koşma tarzında oluşturulmuştur. Şiirin kafiye şeması şöyledir:

......................a

......................b

......................a

......................b

 

......................c

......................c

......................c

......................b

 

......................d

......................d

......................d

......................b

Akif Paşa, ölçü olarak da klasik mersiyeden uzaklaşmış, dizelerin hepsini 11’li hece ölçüsüne uygun olarak oluşturmuştur. Yine klasik şiirden farklı olarak zengin kafiye değil, yarım ve tam kafiye kullanmıştır.

 

SON EKLENENLER

Üye Girişi