Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

ŞEYHÜLİSLÂM BAHÂYÎ - DÜNYAYI HARAB ETTİ O MESTANE BAKIŞLAR 

(ö. 1654)

Gazel

1. Dünyâyı harâb etti o mestâne bakışlar
    Ol çeşm süzüşler o gazâlâne bakışlar

2. Tâkat mı kor âdemde yerinden o kopuşlar
    Ol rahş sürüşler o levendâne bakışlar

3. Âdemde tahammül mü kor ey gözleri âhû
    Düzdîde nigâh ile o yabâne bakışlar

4. Bigâne nazar dostlara elde de var mı
    Hep sende midir yoksa bu bigâne bakışlar

5. Âlemde nazîrin yoğiken ey şeh-i hûbân
    Bilsem kimedir yine bu hasmâne bakışlar

6. Nahçîre dokundu gibi çeşmin yine ey şûh
   Bîhûde değildir o beyâbâne bakışlar

7. Hûn-ı dil-i pür-hûn-ı Bahâyîyi tüketti
    Çeşminden o câdû-yı Tâtârâne bakışlar

Günümüz Türkçesiyle

1. O mahmur bakışlar, o göz süzüşler, o ceylan gibi bakışlar fitne çıkarıp dünyayı birbirine kattı.

2. O yerinden kalkıp yürüyüşler, o at sürüşler, o le­ventçe bakışlar insanda güç kuvvet mi bırakır?

3. Ey gözleri ceylan gibi olan güzel! Kaçamak ba­kışlar ile o yabancılara bakışın insanda tahammül mü bıra­kır?

4. Dostlara yabancıymışçasına bakma, umursa­mama başkalarında da var mı? Yoksa bu umursamaz ba­kışlar sadece sende mi var?

5. Ey güzeller sultanı! Dünyada bir benzerin yok iken, bilmem ki bu düşmanca bakışlar kimedir?

6. Ey şen şakrak, işveli güzel! O çöllere doğru ba­kışın boşuna değildir. Yine gözün bir ava düşmüş gibi.

7. Senin gözlerinin Tatar büyücüsü gibi bakışı Bahâyî’nin kanlar döken gönlünün kanını akıtıp tüketti.

8. Tatar kelimesi edebiyatımızda zalim, merhametsiz, akıncı, çapulcu ve postacı yerinde kullanılır. Cadu keli­mesinin anlamı da büyücüdür. Sevgilinin bakışı hem zul­meder, gönülleri yağmalar, hem de büyüleyerek emri altı­na alır

PROF.DR.M.A.YEKTA SARAÇ, DİVAN ŞİİRİNDEN SEÇMELER

SON EKLENENLER

Üye Girişi