Kullanıcı Oyu: 5 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin
 

 

III. Gazel

1. Tûti-i mu’cize-gûyem ne desem lâf değil 

Çarh ile söyleşemem âyînesi sâf değil

2. Ehl-i dildir diyemem sînesi sâf olmayana

Ehl-i dil birbirini bilmemek insâf değil

3. Yîne endîşe bilir kadr-i dür-i güftânm

Rüzgâr ise denî dehr ise sarrâf değil

4. Girdi miftâh-ı der-i genc-i meânî elime

Âleme bezl-i güher eylesem itlâf değil

5. Levh-i mahfûz-ı sühandır dil-i pâk-i

Nef î Tab'-ı yârân gibi dükkânçe-i sahhâf değil

 

Günümüz Türkçesiyle:

1. Ben mucize gibi söz söyleyen bir papağanım. Ne desem (o söylediğim sıradan bir) söz değildir. Felek ile söyleşemem, zira onun aynası (gönlü) saf değildir. Beyitte, papağanları söz söylemeye alıştırmak için karşılarına ayna tutulması âdetine işaret vardır.

2. Gönlü temiz olmayana gönül ehlidir, diyemem. Gönül ehlinin birbirini bilmemesi, tanımaması insaflı bir iş değildir.

3. Her ne kadar içinde yaşadığımız zaman alçak ve kıymet bilmez ise de sözümün incisinin değerini yine düşünce bilir, tanır.

4. Manalar hâzinesinin kapısının anahtarı elime geçti. Artık bütün dünyaya inciler saçsam bu boşuna har­canmış sayılmaz.

5. Nef’î’nin temiz kalbi şiirin Levh-i mah­fuz’udur. Dostlarınki gibi küçücük bir sahafçı dükkânı değildir.

Levh-i mahfuz insanlarının kaderlerinin, başlarına neler geleceğinin yazılı olduğu şey demektir. Şair kendi­sinin şairlik tabiatını bu şekilde yüceltirken diğer şairle­rin şiir söyleyebilme kabiliyetlerini eski kitapların alınıp satıldığı küçük bir kitapçı dükkanına benzetmektedir.

Prof. Dr. M.A. Yekta Saraç, Divan Şiirinden Seçmeler

 

İLGİLİ İÇERİK

KASİDE NEDİR ve ÖRNEKLERİ

SU KASİDESİ

KASİDE İNCELEMESİ-NEDİMDEN SEÇMELER

HÜRRİYET KASİDESİ-NAMIK KEMAL

KASİDE -ŞİNASİ

GÜL KASİDESİ

SON EKLENENLER

Üye Girişi