Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

MURADİ (SULTAN III.MURAD Ö.1595) - BİZİ SURETTE GÖRDÜN PADİŞAHIZ İNCELEMESİ

GAZEL 

1. Bizi sûrette gördün pâdişâhız

    Velî ma’nâda bir kemter gedâyız

 

2. Bizi yâr eşiğinde anlama yâd

    Kamuya yâd u yâra âşinâyız

 

3. Bu suret âleminde câhiliz biz

    Velîkin müctebâ vü murtazâyız

 

4. Küdûret gösterip âlemde her dem

    Velî bâtında ey dil asfıyâyız

 

5. Murâdî nesne yok zâhir elimizde

    Velî âyîne-i ibret-nümâyız

 

Günümüz Türkçesiyle

1. Bizi dışarıdan baktığında padişah olarak görü­yorsun, ama aslında değersiz bir dilenciyiz.

2. Bizi sevgilinin eşiğinde, ona yabancı sanma. Herkese yabancıyız, ama sevgiliyle tanışız, bilişiz.

3. Bu görünen âlemde cahiliz biz, fakat (aslında) çok seçkin ve beğenilen birisiyiz.

4. Bu dünyada her an dertli ve üzüntülü görünürüz; fakat iç âlemde ey gönül, pırıl pırıl çok temiziz.

Beyitte dertli ve üzüntülü olarak çevirdiğimiz “küdûret” kelimesi, açıkça ifade edilmeyen, fakat geri planda var olan ayna kavramıyla ilişkili olarak, aynanın üzerindeki pas, kir anlamına da gelir. Hakikatlerin yansı­dığı, göründüğü gönül aynasının aslında tertemiz olduğunu ifade ediyor.

5. Ey Muradî! Görünen şu ki, elimizde işe yarar hayırlı bir şey yok, ama yine de ibretler gösteren bir ayna­yız

 

SON EKLENENLER

Üye Girişi