Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

MUİDİ - ÇÜNKÜ YARIM Bİ-VEDADIR VAZ GELDİM SEVMEZİN İNCELEMESİ

 GAZEL

1. Çünki yârim bî-vefâdır vaz geldim sevmezin

    Bî-vefâ sevmek hatâdır vaz geldim sevmezin

 

2. Meyi eder her gördüğüne bir akarsudur hemân

    Şivesi ancak banadır vaz geldim sevmezi

 

3. Düşmene uyup çün her cân ahdin gözlemez

    Terkin urmak revâdır vaz geldim sevmezin

 

4. Gâh girye gâh nâle gâh muhabbet gâh gam

    Bana bunlar ne belâdır vaz geldim sevmezin

 

5. Ey Muidi bî-bedeldir misli yok yârin velî

    Bî-vefâ sevmek hatâdır vaz geldim sevmezin

 

Günümüz Türkçesiyle

1. Mademki sevgilim vefasızdır; ben de bıraktım artık onu, sevmiyorum. Vefasızları sevmek zaten hatadır. Bıraktım artık, sevmiyorum.

Bu gazelde, vefasızlığı ve çektirdiği ıstıraplar yü­zünden âşığın sevgilisinden yüz çevirdiğini görüyoruz. Bu Divan şiirinin klişeleşmiş âşık tavrı değildir. Dolayısıyla bu metnin kendisine has değişik bir üslûbu vardır.

2. O her gördüğüne yönelen bir akarsu gibidir. Nazlanması ancak banadır. Bıraktım artık, sevmiyorum.

3. Rakiplerin, düşmanların sözlerine uyup candan verdiği her sözü unutur. Onu terk etmek münasiptir. Bırak­tım artık, sevmiyorum.

4. Bazen gözyaşı, bazen inleme, bazen muhabbet, bazen dert... Bütün bunlar benim için ne belâdır! Bıraktım artık, sevmiyorum.

5. Ey Muîdî! O sevgilinin eşi benzeri yoktur. Ama vefasız sevmek hatadır. Bıraktım artık, sevmiyorum

Prof. Dr. M.A. Yekta Saraç, Divan Şiirinden Seçmeler

 

SON EKLENENLER

Üye Girişi