Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

HUBBİ HATUN - HAK YOLUNDA BEZL EDER ....

HUBBÎ HATUN (ö. 1589-90)/Gazel

1. Hak yolunda bezl eder mâl u dil ü cân gâzîler

Karşı dergâh-ı Hudâya tuttu meydân gaziler

 

2. Varlığın bezi eyleyip makbûl-i Hazret oldular

Baş u cân meydân-ı Hakta kıldı kurbân gâzîler

3. Erdiler bezm-i bekâya verdiler cânâna cân

Hak yolunda aşk ile sekrân u hayrân gâzîler

 

4. Birliği aşkına Hakkın gayret-i tevhîd ile

Aşk ile râh-ı Hudâda akıtır kan gâzîler

 

5. Kühl-i cândır Hubbiyâ hâk-i rehi gazîlerin

Buldular Haktan atâ bî-hadd ü pâyân gaziler

 

Günümüz Türkçesiyle

1. Gaziler Hak yolunda mallarını, gönüllerini ve canlarını verdiler. Onlar Allah’ın dergâhına karşılık (oraya kavuşmak için) harp meydanlarında savaştılar.

Gaza, Allah yolunda vatan ve millet için savaşmak­tır. Bu harplere katılanlar gazi, bu yolda ölenler ise şehit­tirler. Kadın Divan şairlerimizden Hubbî Hatun, gaza sıra­sında ölen şehitlerin Allah katma ulaşacağı ve büyük mükâfatlar göreceği inancıyla, savaş meydanlarını Allah’ın huzuruna, dergâhına çıkmak üzere kurulmuş bir meydan olarak düşünmüştür.

2. Varlıklarını harcayarak Allah’ın makbul ve sev­gili kullarından oldular. Başlarını ve canlarını Hak meyda­nında kurban ettiler.

3. Hak yolunda aşk şarabıyla sarhoş olup kendinden geçen gaziler, sevgiliye canlarını vererek ebedilik meclisi­ne ulaştılar.

Beyitteki uğrunda can verilen sevgili Allah Teâlâ’dır.

4. Gaziler Allah’ın birliğini yayma aşkına ve tevhit gayretiyle, canugönülden onun yolunda kan akıtırlar.

5. Ey Hubbî! Gazilerin yolunun toprağı can gözü­nün sürmesidir. Gaziler Hak’tan sayısız ve sonsuz ihsanla­ra kavuştular

Prof. Dr. M.A. Yekta Saraç, Divan Şiirinden Seçmeler

SON EKLENENLER

Üye Girişi