Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

ÂZERÎ (ö. 1585) - PAYE-İ ALİ RECA ETMEZ KAPINDA HAK OLAN 

GAZEL
Pâye-i âlî recâ etmez kapında hâk olan
Taht-ı şâhî istemez menzil-gehi eflâk olan

Âkıbet câm-ı sürûr-encâm-ı vaslı nûş eder
Sâgar-ı mihnet-fezâ-yı hicr ile gamnâk olan

Câmna minnet bilirken yoluna cân vermeği
Baş u cân kaydın çeker mi âşık-ı bî-bâk olan

Akl u idrâk ile hemrâh olma râh-ı aşkta
Menzil almaz pây-bend-i rişte-i idrâk olan

Seyr eder âhir izâr-ı şâhid-i maksûdunu
Âzerî nakş-ı garazdan levh-i kalbi pâk olan

 

1. Bu dünya yurdu deli gönlüm gibi harap olsa, ne dünya olsa, ne can olsa, ne de ayrılık olsa.

2. Keşke sevdiğimi bütün dünya sevseydi de bütün konuştuklarımız (herkesin konuştuğu) sadece sevgiliyle ilgili olsaydı!

3. Aşk demirden bir dağı delip boynuna geçirmek gibidir. Eğer (bu iş) kolay olsaydı herkes âşık olurdu.

4. Ben sevgilinin aşk derdini çekmekten mutluyum ve bundan herkes mutluluk duyar. Bir dilenci bütün dünya mülküne sultan olsa sevinmez mi?

Sevgilinin aşk derdine sahip olmak, ona âşık olmak bir dilencinin bütün dünyaya padişah olması gibidir.

5. Ey Yahya! Sevgilinin hançeri ile baş edecek bi­risi olsa, buna can atar, onu karşılar ve saygı gösterirdi

Prof.Dr.M.A.Yekta Saraç, Divan Şiirinden Seçmeler

 

SON EKLENENLER

Üye Girişi