Kullanıcı Oyu: 5 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin
 

FEVRİ - GEDAYIZ ŞAHA BAŞ EĞMEZ...

Gazel / FEVRÎ (ö. 1570-71)

1. Gedâyız şâha baş eğmez dil-i âgâhımız vardır
    Fakîr isek ne gam beğler ganî Allâhımız vardır


2. Der-i şâha tenezzül etmeziz zîrâ niyâz için
    Bizim arş-ı berinden yüce bir dergâhımız vardır


3. Biz çak şöyle bî-kes sanma ey zâhid ki aşk adlı
    Zemîn ü âsumâna hükm eder bir şâhımız vardır

4. Yele verse otağ-ı dehri âhım gam değil çünkim
    Habâb-ı eşkten bizim nice hargâhımız vardır

5. Bize şems ü kamerle ey felek germ olma kim bizim
    Bedende dağlardan nice mihr ü mâhımız vardır

6. Bu derbend-i belâdan tan mıdır havf etmeyip geçsek
    Bizim aşk u mahabbet gibi çün hem-râhımız vardır

7. Hasûdun tîr ü şemşîrin görüp havf eyleme Fevrî
    Bizim de nâvek-i nâleyle tîg-ı âhımız vardır.
 

GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİYLE
 

1. Fakiriz, ama padişaha bile baş eğmeyen ve her şeyden haberdar olan bir gönlümüz vardır. Beyler, fakir­sek niçin üzülelim! Bizim hiçbir şeye muhtaç olmayan mutlak anlamda zengin Allah’ımız var; bizler ona dayanıp güveniriz.
Beyitteki fakir kelimesi, insanlardan bir şey dile­meyen ve kendisini sadece Allah’a muhtaç olarak gören kişi demektir.

2. Padişahın kapısına tenezzül etmez, kendimizi al­çaltmayız. Bizim yüce arştan da yüksek, yalvarıp yakara­rak sığınacağımız bir dergâhımız vardır.
3. Ey zahid, şekilci kişi! Bizi öyle tamamen kimse­siz sanma. Çünkü bizim aşk adında yere göğe hükmeden bir sultanımız (Rabbimiz) vardır.
4. Ahimin rüzgârı cihan otağını (yerinden söküp) yele verse üzülmeyiz. Zira bizim akan gözyaşlarımızdaki kabarcıklardan oluşan birçok büyük çadırımız vardır.

5. Ey felek! Bize güneş ve ayınla çalım satma, gu­rurlanma. Zira bizim de bedenimizde yaralardan oluşan nice güneş ve ayımız vardır.
6. Bu belâ geçidinden korkmayıp geçsek buna şaşı­lır mı? Çünkü bizim aşk ve muhabbet gibi yol arkadaşla­rımız vardır.
7. Fevri! Seni çekemeyenlerin okunu, kılıcını gö­rüp korkma! Bizim de oku andıran feryadımız ile kılıcı andıran ahımız vardır (Bizim duamız ok ve kılıç yerine geçer.)
 

Prof.Dr. M.A. Y. SARAÇ DİVAN EDEBİYATI ŞİİRİNDEN SEÇMELER

SON EKLENENLER

Üye Girişi