Kullanıcı Oyu: 5 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin
 

MİHRİ HATUN - BEN UMARDIM Kİ SENİ...

OLASIN REDİFLİ GAZEL-MİHRİ HATUN

1. Ben umardım ki seni yâr-ı vefâdâr olasın 
    Ne bileydim ki seni böyle cefâkâr olasın

2. Reh-i âşkında neler çektüğüm ey dost benim 
   Bilesin bir gün ola aşka giriftâr olasın

3. Sözüme uymadın ey asılası dil dilerim 
   Ser-i zülfüne anın âhiri berdâr olasın

4. Sen ki cân gülşeninin bi gül-i nevrestesisin 
   Ne revâdır bu ki her hâr ü hasa yâr olasın

5. Beni âzâde iken aşka giriftâr itdin 
    Göreyim sen de benim gibi giriftâr olasın

6. Bed-duâ etmezem ammâ ki Huda'dan dilerim 
    Bir senin gibi cefâkâra hevâdâr olasın

7. Şimdi bir hâldeyüz kim ilenen düşmanına 
   Der ki Mihrî gibi sen dahi siyeh-kâr olasın

 

GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİYLE

1.Ben senin vefalı bir sevgili olduğunu umuyor­dum. Senin böyle eziyet eden birisi olduğunu nasıl bilebi­lirdim?

Mihri Hatun, bu gazelinde aşk ve sevgili ile ilgili düşüncelerini diğer erkek Divan şairlerinin üslûbuyla ifade etmektedir. Bu husus bize Divan şiirindeki güzelin cinsiyetinin genellikle erkek veya kadın olarak belirginleşmediğini aslında övülen ve yüceltilenin güzelliğin kendisi olduğunu gösterir

2.Ey dostum! Senin aşkının uğrunda benim neler çektiğimi bir gün sen de aşka tutulduğun zaman anlarsın.

3.Sözümü dinlemedin, ey asılası gönül! Dilerim onun saçma sonunda asılmış olursun.,

4.Sen ki gül bahçesini andıran gönlün yeni açıl­mış taze bir gülüsün; her dikene ve çerçöpe (değersiz insanlara) yâr olman hiç uygun düşer mi?

Şair yeni açılmış taze gülü andıran sevgilisinden her önüne gelene iltifat etmemesini istiyor.

5.Hür bir kimse iken beni aşka esir ettin. Senin de benim gibi aşka tutulduğunu görmek isterim.

6.Ben aslında beddua etmem. Ama senin de ken­din gibi eziyet çektiren bir sevgiliye tutulup âşık olmanı isterim!

7.Şimdi öyle bir durumdayız ki, düşmanına bed­dua edenler: “Sen de Mihri gibi bahtı kara olasın.” diyorlar.

 

İLGİLİ İÇERİK

DİVAN EDEBİYATI ŞAİRLERİ VE ŞİİRLERİ

MİHRİ HATUN ŞİİRLERİ

MİHRÎ HATUN HAYATI ve ESERLERİ

 

SON EKLENENLER

Üye Girişi