Kullanıcı Oyu: 5 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin
 

CEM SULTAN - CANIMA CEVRÜ CEFA GAH GELİR GAH GİDER

GAZEL

1. Cânıma cevr ü cefâ gâh gelir gâh gider

    Bu da hoştur ki şehâ gâh gelir gâh gider

 

2. Leb-i cân-bahşı müdâm olmayalı gözde ayân

    Hasta gönlüme şifâ gâh gelir gâh gider

 

3. Severim dedim ise ger seni ayb eyleme kim

    Aklım ey mâh-likâ gâh gelir gâh gider

 

4. Gündüzüm gece gecem gündüz olursa n’ola

    Yüzüne zülf-i dü-tâ gâh gelir gâh gider

 

5. Cem ne gam görmez ise zevk u safâyı ebed

     Ki bu demlerde safâ gâh gelir gâh gider

 

GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİYLE

1. Ey güzeller sultanı! Canıma eziyet ve cefa ba­zen gelir bazen gider. Böyle bazen gelmesi, bazen gitmesi ne güzeldir.

2. Sevgilinin cana can katan dudağı gözde sürek­li görülmeyeli bu hasta gönlüme şifa bazen gelir bazen gider.

Sevgilinin dudağı, Divan şiirinde âşığa hayat ve­rir, hatta ölümsüzlük suyu gibidir. Aynı zamanda da içki gibi onun dudakları sarhoş eder. Beyitte geçen ve “sürek­li” anlamını verdiğimiz “müdâm” kelimesinin bir

3. Ey ay yüzlü güzel! Seni seviyorum dedimse beni ayıplama. Çünkü aklım bazen geliyor bazen gidiyor.

4. Gündüzüm gece, gecem de gündüz olursa bunda şaşılacak bir şey yok. Çünkü kıvrım kıvrım olan saçların yüzünü bazen örtüyor bazen Sevgilinin yüzü parlaktır, ışık saçar.

Bundan dola­yı da aya güneşe benzetilir. Bundan dolayı saçı da geceye benzetilir. Yüzün siyah saçlarla örtülmesi şair için gece, saçların kalkmasıyla tekrar güneş gibi par­lak yüzün ortaya çıkması gündüz olarak düşünülmüştür.

5. Cem ebedi olarak mutluluğu görmese bundan da üzülecek bir şey yok. Zira bu sıralar mutluluk bazen gelir, bazen gider

Divan Şiirinden Seçmeler, A.Y.Saraç

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR:

NEF'İ - YAZMIŞLAR REDİFLİ GAZELİ

USANMAZ MI REDİFLİ GAZELİ - FUZULİ

BAKİ GAZEL - MİNNET HUDÂYA (GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ)

GAZEL / MUHİBBİ KANUNU SULTAN SÜLEYMAN

HUBBÎ HATUN (ö. 1589-90)/Gazel

SON EKLENENLER

Üye Girişi