Kullanıcı Oyu: 1 / 5

Yıldız etkinYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

NECATİ -ESER ETMEZ NİDELİM AHI SEHER 

GAZEL
1. Eser etmez n'idelim âh-ı seher-gâh sana
    Meğer insâf vere dostum Allah sana

2. Hoş olur sohbet-i mey gecede mehtâb olıcak
   Nûr saç meclise gel kim demişiz mâh sana

3. N'idelim devr sunarsa sana şerbet bana zehr
   Bu cihân böyle olur gâh bana gâh sana

4. Göz yaşı encümünü rehber edinmezse eger
   Şeb-i gamda eremez âşık-ı gümrâh sana

5. Levh-i çehremde okumağa hikâyât-ı gamı
   Geceler subha değin şem' tutar âh sana

6. Ey Necâtî taş iken la'l ede hurşîd gibi
   Bir nazar eyler ise himmetle şâh sana,

 

GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİYLE
1.Allah sana insaf vermediği takdirde (duaların kabul edildiği) sabah vakti bile çekilen ahlar sana tesir etmez.

2.Gece vakti içki meclisi hele bir de mehtap var­sa, hoş olur. Sana ay (gibi güzel) demişiz, o halde meclise gel de (gece vaktindeki ay gibi) nur saç.

3.Bu talih sana şerbet bana zehir sunarsa elimiz­den ne gelir? Bu dünyanın hali böyledir; bazen bana ba­zen sana
......

4.Eğer yıldızlan andıran gözyaşlarını rehber edinmezse gam gecesinde yolunu kaybetmiş olan âşık sana ulaşamaz.

5.Yüzüme yansıyan aşk derdinin hikâyelerini okumak için geceleri sabaha kadar âşığın ateşler kıvıl­cımlar saçan âhı sana mum tutar
 
6.Ey Necati! Güzellik ülkesinin sultanı, himmet ile bir bakarsa (madenlere tesir ederek onları kıymetli taşa çeviren) güneş gibi değersiz taşı (böyle bir taşı andı­ran seni) yakuta çevirir

Divan Şiirinden Seçmeler, A.Y.Saraç

SON EKLENENLER

Üye Girişi