Kullanıcı Oyu: 1 / 5

Yıldız etkinYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

ŞEYYAD HAMZA - NE YATURSEN EYA GAFİL

GAZEL

1.Ne yatursen eyâ gafil gözün aç gör bu erkânı 

    Hak'a irmek diler isen okı âyât-i Kur'ânı
 

2. Eğer okuyasan Kur'ân bulasan derdine derman 
   Özüni komağıl gâfil uyan yür'iste dermanı

    Dime ki kim benüm server var imdi hacene yalvar 
    Eğer diler isen rehber kıla canuna imânı

    Kime kim nasibi değdi elini dünyeden çekdi 
    Kelîmüm diyüben öğdi Çalap Mûsi'bni İmrân'ı


3. Sekiz uçmak yedi tamu bizim içün durur kamu 
    Sen ana sığın ey amû ki virür mahlûka canı

 

4. Şular kim dünyeden göçdü âhiret şerbetin içdi 
   Hidâyet kapusun acdı okı dâima Kur'ânı


5. Sehinşah-i zaman oldur ki virür mahlûka canı 
     Anun ışkı nuru birle görürüz cinn ü inşânı

 
6. Diler isen Şeyâd Hamza kıla Hak canunı rahat 
    Sana dünya (ola) ibret gel a terk et bu viranı.

 

Günümüz Türkçesiyle

 

1. Ney yatarsın ey gafil’ Gözün aç da bu usulü bil! Hakk’a ermek, ona ulaşmak istersen Kura’n-ı Kerim’in ayetlerini oku.

2. Eğer Kur’ân okursan derdine derman bulursun. Kendini gafil halde bırakma, gaflet uykusundan uyan da yürü ve derdinin dermanını ara.

3. Sekiz cennet, yedi cehennem hepsi bizim için­dir. Ey dostum! Sen bütün canlılara hayat veren o yaratana sığın.

4. Dünyadan göçen, ahiret şerbetini içen kişiler var ya, onlar doğru yolun kapısını açıp daima Kur’ân okurlar.

5. Bütün zamanların sultanlar sultam mahlûkata can verendir. Onun aşkının nuru ile insanları da cinleri de görürüz.

6. Şeyyad Hamza! Eğer Hakk’ın senin ruhunu ra­hata kavuşturmasını istiyorsan, sana ibret olarak (bu fani) dünya yeter, gel terk et bu viraneyi

 

SON EKLENENLER

Üye Girişi