Kullanıcı Oyu: 5 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin
 

AŞIK PAŞA - NAZENİN BU ÖMRÜMÜZ BİR GÖZ YUMUP AÇMIŞ 

GAZEL

Nâzenîn bu ömrümüz bir göz yumup açmış gibi 
Geldi geçdi tuymaduk bir kuş konup uçmış gibi

 

Nice geçdi bilmedük bu rûzgâr önden sona 
Eyle tut şimdi bize bir yil esüp geçmiş gibi

 

Niceler geldi bu mülke gitti vü göçdi girü 
Şöyle kim bir kârban [kervan] bir dem konup göçmüş gibi

 

İşbu dünyâya gelenler bir dem eğlenmediler 
Hânümânın dökdi gitdi yağıdan [düşmandan] kaçmış gibi

 

Sinlere [mezarlara] var kim bilesin bu halâyık [yaratık] neydüğin
Sanasın kim bir ekindür Azrâil biçmiş gibi

 

Bahtludur şol kişi kim dünyede adı kala 
Ölmedi diridürür âb-ı hayat içmiş gibi

 

Bu ömür sermâyesin olmaz yire harc eyledün 
Şöyle kim bir key delü nakdin suya saçmış gibi

 

Ey Âşık sen ömrüni Hak ışkına sarf eylegil 
Tâ iresin hazrete bir göz yumup açmış gibi

 

Günümüz Türkçesiyle

 

Gazel, şekil bakımından ilk beytindeki mısraların birbiriyle diğer beyitlerin de ikinci mısralarının birinci beyitle kafiyeli olduğu, genellikle 5-9 beyit arasında ve aşk konusunda yazılan şiirlerdir. Divan şiirinin en fazla kullanılan nazım şeklidir.

1. Bu nazlı, hoş ömrümüz bir göz yumup açmış, bir kuş konup uçmuş gibi gelip geçti de fark etmedik bile

2. Bu zaman (ömür) baştan sona nasıl geçti, bil­medik. Tut ki bir rüzgar esip gitmiş.

3. Bir kervanın bir an konup daha sonra göçmesi gibi, bu dünyaya niceleri gelip gitti.

4. Bu dünyaya gelenler bir an bile eğlenmediler, düşmandan kaçar gibi evlerini barklarını bırakıp gittiler.

5. Mezarlara gidersen, bu insanlara ne olduğunu anlarsın! Onlar Azrail’in biçtiği bir ekin gibidirler.

   Azrail, insanların canlarını almakla görevli mele­ğin ismidir. Dolayısıyla bu isim ölümü çağrıştırmaktadır.

6. Dünyada iyi ad bırakan bahtlı kişidir. O, ölüm­süzlük suyunu içmiş, ölmemiş, hâlâ hayatta gibidir.

   Âb-ı hayat, içene ölümsüzlük verdiğine inanılan sudur.

7. Bir zırdelinin parasını suya saçtığı gibi sen de bu ömür sermayesini boş yere harcadın, değerlendiremedin.

8. Ey Âşık! Sen ömrünü Allah aşkına, onun yo­lunda harca ki, onun huzuruna göz yumup açmış gibi bir çırpıda ulaşasın

 

 

SON EKLENENLER

Üye Girişi