Kullanıcı Oyu: 5 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin
 

YAĞMUR

 

Küçük, muttarid, muhteriz darbeler

Kafeslerde, camlarda pür ihtizaz

Olur dembedem nevha-ger, nagme-saz

Kafeslerde, camlarda pür ihtizaz

Küçük, muttarid, muhteriz darbeler...

 

Sokaklarda seylabeler ağlaşır

Ufuk yaklaşır, yaklaşır, yaklaşır;

 

Bulutlar karardıkça zerrata bir

Ağır, muhtazır dalgalanmak gelir;

 

Bürür bir soğuk, gölge etrafı hep,

Numayan olur gündüzün nısf-ı şeb.

 

Söner şimdi, manzur olurken demin

Hayulası karşımda bir alemin.

 

Açılmaz ne bir yüz, ne bir pencere;

Bakıldıkça vahşet çöker yerlere.

 

Geçer boş sokaktan, hayalet gibi,

Şitaban u puşide-ser bir sabi;

 

O dem leyl-i yadımda, solgun, tebah,

Surur bir kadın bir rıda-yı siyah

 

Saçaklarda kuşlar -hazindir bu pek! -

Susarlar, uzaktan ulur bir köpek.

 

Öter guş-ı ruhumda boş bir enin,

Boğuk bir tezad-ı sukun u tanın;

 

Küçük, pür heves, gevherin katreler

Sokaklarda, damlarda pür ihtizaz

Olur muttasıl nevha-ger, nağme-saz

Sokaklarda, damlarda pür ihtizaz

Küçük, pür heves, gevherin katreler...

 

Sözlük

Muttarid: Tek düze

Muhteriz: Ürkek, çekingen

İhtizaz: Titreyiş

Dem-be-dem: Durmadan, daima

Nevha-ger: Yüksek sesle ölmüş için ağlayan, ağıt yakan

Nağme-saz: Şarkı söyleyen

Seylâbe: Su birikintileri

Zerrata: Zerreler

Muhtazır: Can çekişen

Tebâh: Boğuk, çürük, yıkılmış

Ridâ-yı siyah: Siyah örtü

Ridâ: Kara çarşaf

Gûş-i ruh: Ruh kulağı

Enin: İnilti

Tezad-ı sükûn u tenin: Sakinliğin ve çınlayışın tezadı

Katre: Damla

Muttasıl: Sürekli

Nümâyân: açık seçik olmak, görünmek

Nısf-ı şeb: Gece yarısı

Manzur: Görünmek

Heyûla:  kötü hayal

Şitâbân: Koşan

Püşide-ser: Başı örtülü

 

Tahlil

(1)

Küçük tek düze, ürkek darbeler, kafeslerde, camlarda titreyiş dolu devamlı ağıt yakar, türkü söyler. Küçük tek düze ürkek darbeler.

(2)

Sokaklarda su birikintileri ağlaşır, ufuk yaklaşır, yaklaşır, yaklaşır.

Bulutlar karardıkça zerrelere ağır bir can çekişen dalgalanmak gelir.

Muhteriz darbeler / Sıfat tamlaması

Muttarit darbeler / Sıfat tamlaması

Küçük darbeler / Sıfat tamlaması

Ağır, muhtazır dalgalanmak / ikili sıfat tamlaması

(3)

Etrafı hep soğuk bir gölge bürür, gündüzün gece yarısı gibi görünür.

Soğuk gölge / Sıfat tamlaması

Nısf-ı seb / (Farsça) Belirtisiz isim tamlaması

Nümâyan olmak / Birleşik fiil

(4)

Demin âlemin kötü hayali karşımda görünürken, şimdi söner.

Âlemin heyulası / İsim tamlaması

(5)

Ne bir yüz, ne bir pencere açılmaz (bugünkü kullanımda “açılır”) bakıldıkça yerlere vahşilik çöker.

(6)

Koşan ve başı örtülü bir çocuk boş sokaktan hayalet gibi geçer.

(7)

O zaman hatıramın gecesinde solgun ve yıkılmış bir kadın siyah bir örtüyü sürür.

Leyl-i yâd / (Farsça) İsim tamlaması

Solgun, tebâh kadın / (Farsça) Sıfat tamlaması

Ridâ-yı siyah / (Farsça) İsim tamlaması

(8)

Saçaklarda kuşlar / bu pek hazindir!

Susarlar, uzaktan bir köpek ulur.

(9)

Ruhumun kulağında boş bir inilti, boğuk bir sakinlik ve çınlayış tezadı öter.

Ruhumun kulağı / Belirtili isim tamlaması

Boş bir enin / Sıfat tamlaması

Boğuk tezâd / Sıfat tamlaması

Tezâd-ı sükûn / İsim tamlaması

(10)

Küçük, heves dolu, mücevherden yapılmış damlalar, sokaklarda, damlarda titreyerek durmadan ağlar, şarkı söyler.

 

Vezin: fe û lün / fe û lün / fe û lün / fe ûl

Vezin, şiire ritim ve ahenk kazandırır.

Şair şiirde yağmuru seyrediyor. Kendisi yağmur altında değildir, duyularıyla yağmuru idrak eder. Şiirde yağmur sesini vermeye çalışıyor. Kelime tekrarlarının nedeni budur. Müzikaliteyi arttırmak için aliterasyona başvuruyor. En çok tekrarlanan konsonantlar s, r, ş harfleridir.

 

Yağmur küçük damlalar halinde başlıyor, ikinci parçada damlaların büyümesi söz konusudur, daha sonra da sel haline gelir. Yağmur harekete dayalı olduğu için şiirde çok fazla fiil kullanılmış.

Şiir bütünüyle bir tablo şiiridir. Hem göze hem de kulağa hitap etmeye çalışır.

Prof. Dr. Ali İhsan Kolcu, Servet-i Fünun Edebiyatı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR:

TEVFİK FİKRET-BİYOGRAFİ

TEVFİK FİKRET- ŞİİRLER

PROMETE-METİN İNCELEME

BALIKÇILAR-METİN İNCELEME

SABAH EZANINDA-ŞİİR

ÖMR-Ü MUHAYYEL-ŞİİR

SON EKLENENLER

Üye Girişi