Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

 

Asker Geçerken

Nakkâre önde, bir müteharrik cebel gibi 

Geçmekte zî-vekâr u tarâb mevkib-i zafer; 

Sancak, o reng-i âl ile fecr-i ezel gibi 

Fark-ı mehâbetinde saçar mevce mevce fer.

 

Herkes, büyük küçük, birikir reh-güzârına 

Bir incizâb-ı rûh ile, pür-şevk u ihtirâm 

Gözler dalar güzâriş-i satvet-medârına, 

İsâr eder kudûmuna her nazra bir selam.

 

Durmaz yürür ketîbe-i rahşan-ı mefhâret; 

Her lahza bir nümâyiş-i handan-ı mefhâret 

Yüzlerde, süngülerde, kılıçlarda berk urur.

 

Kalmaz günûde geçtiği yerlerde hiss-i şan; 

Ba'zen durur selâmına bir kışla… nâgehân 

Bir seyf-i âmirâne parıldar: – Selâm dur!

 

Tevfik Fikr

SON EKLENENLER

Üye Girişi