Kullanıcı Oyu: 5 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin
 

ALİ EMİRİ - KİTAP GAZELİ

Sine- i şevkimde bir hırz- i mübinidir kitab

Dide- i endişede nur- ı yakînimdir kitâb

 
Kalbgâhım merci - i feyz- i necatım rehberim

Destgîrim mürşid- i hikmet karînimdir kitâb
 

Yadgârıdır birer şems- i zekânın her biri

Nurdan bir alem- i feyz- i aferinimdir kitâb
 

Bir mutalsam kenz- i lâ yüfnâsıdır endişemin

Şebçerağım gevherim dürr- i semînimdir kitâb


Gülsitanımdır gül- i neşküftedir ma'nâları

Bir meserretgâh- i vicdan- ı hazînimdir kitâb


Sünbülistândır hutût- ı necbenevdir sünbülü

Bir teferrücgâh- ı tab'-ı şevkbînimdir kitâb

 
Aşıkan maşuk- ı gûnagûna rabt- ı kalb eder

Ehl- i aşkım ben de ma'şuk- ı güzînimdir kitâb


Dilber- i nevhatta bakmam var iken hatt- ı sutûr

Yâr- ı canımdır habîb- i nâzeninimdir kitâb
 

Alemin mazideki ahvâl- i gûnagûnunu

Keşfiçün mu'ciznüma bir dûrbinimdir kitâb


Hür ile gılmana benzer anda mazmun u meal

Hoş geçer ömrüm benim huld- i berinimdir kitâb
 

Anaadır esrar- ı Kur'an andadır feyz- i Kadîr

Arş- ı dilde levh- i mahfuz- ı yakînimdir kitâb
 

Hikmet anda ma'rifet anda hakikat andadır

Hâsılı sermaye- i dünya vü dînimdir kitâb
 

Hâlik'a hamd ü sena olsun Emîrî rûz u şeb

Kurratülayn - i halatım hemnişmimdir kitâb.
 

Şiirin Açıklaması:


Kitap, neşeli sinemde hayırla şerri ayıran sıgınağımdır.

Düşünceli gözlerimde bilgimin nurudur kitap.
 

Can evim, kurtuluşumun bereketli yeri, rehberim,

Yardımcım, hikmet mürşidim, yakınımdır kitap.


Her biri, zekâ güneşinin yadigarıdır.

Kitap nurdan bir feyz âlemi oluşturan bir varlıktır.


Düşüncemin tükenmez, büyülü bir hazinesidir.

Gecemi aydınlatan ışığım, mücevherim, kıymetli incimdir kitap.


Gül bahçemdir, manaları güldendir.

Hüzünlü vicdanıma bir eğlence yeridir kitap.


Sümbül bahçesidir, sümbülü yepyeni yazılardır.

Kitap neşeli yaradılışımın bir eğlence yeridir.


Âşıklar çeşit çeşit sevgililere kalbini bağlar,

Ben aşk sahibiyim, seçkin sevgilimdir kitap.


Satırlardaki çizgiler varken genç sevgiliye bakmam.

Kitap benim yârimdir, genç sevgilimdir.
 

Âlemin geçmişteki çeşit çeşit hâllerini

Anlamak için mucizevi bir dürbünümdür kitap.
 

Onda mazmun (benzetme sanatları) ve anlamlar kölelerle hurilere benzer.

Ömrüm hoş geçer, kitap benim kutsal cennetimdir.
 

Ondadır Kur'an'ın sırları, ondadır kudret sahibi olan Al­lah'ın feyzi.

Kitap gönül arşımda bilgimin levh-i mahfuzudur.


Hikmet, marifet, hakikat ondadır.

Kısacası dünya ve din sermayemdir kitap.


Yaratıcı'ya hamd olsun ki Emîrî gece ve gündüz

Hayatımın iki kap suyudur, arkadaşımdır kitap.

 

İLGİLİ İÇERİK

ALİ EMİRİ EFENDİ

ALİ EMİRİ - KİTAP GAZELİ AÇIKLAMASI

ALİ EMÎRÎ EFENDİ HAYATI ve ESERLERİ

SON EKLENENLER

Üye Girişi