Kullanıcı Oyu: 4 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin değil
 

MEMLEKET HİKÂYELERİ ÖZET - REFİK HALİT KARAY

Türü: Hikaye

Yazarı: Refik Halit Karay

Kişileri: Emine: Yatık Emine; Hasip Efendi: Sus Payı; Agâh Bey: Şeftali Bahçeleri; Hacı Mustafa: Mustafa: Koca Öküz; Suphi: Kuvvete Karşı; Asım: Cer Hocası; Feridun: Garip Bir Hediye; Hayrullah Efendi: Bir Saldırı; Ayşe: Ayşe’nin Yazgısı

ÖZET
Yatık Emine hikâyesinde kötü yola düşmüş Emine isimli bir kadının dramı anlatılır. Yaşadığı hayat nedeniyle çevresinde istenmeyen kişi olan Emine’nin sürgünlerle ve aşağılanmalarla geçen hayatı soğuktan ve açlıktan ölmesiyle son bulur.

Sus Payı’nda Hidayet Bey isimli birinin fabrikasında çalışan Hasip Efendi’nin, kötü çalışma koşullarını protesto etmesi ancak patronun yaptığı zamla susması anlatılır.

Şeftali Bahçeleri’nde Anadolu’da hiçbir iş yapmayan, gününü gün eden memurların durumundan rahatsız olan Âgâh Bey’in bir süre sonra onlara benzemesi işlenir.

Koca Öküz’de Hacı Mustafa’nın satın aldığı öküzü yerinden kımıldatamaması ama aynı öküzün kesilmeye götürülürken birden canlanması hikâye edilir.

Kuvvete Karşı’da İstanbul’da görevli Amerikan denizcilerinin Suphi isimli bir gencin kız arkadaşına sataşmaları üzerine Suphi’nin önce bir şey yapmaması ama daha sonra geri dönerek onurunu kurtarmak istemesi fakat feci şekilde dövülmesi anlatılır.

Cer Hocası hikâyesinde Mülkiye mezunu Asım’ın işsiz kalması nedeniyle İstanbul’un dışındaki köyleri dolaşarak geçici hocalık yapması anlatılır.

Garip Bir Hediye’de Feridun isimli bir gence hayatını kurtardığı bir Yahudi’nin hediye ettiği bir tıraş fırçasının önce değersiz zannedilmesi ama daha sonra sapından iki değerli taşın çıkması hikâye edilir.

Bir Saldırı’da savaştan dönen bir adamın açlık ve yoksullukla pençeleşmesi yüzünden Hayrullah Efendi adlı bir adamı yalnızca bir ekmek parası için gasp etmesi, onun bu durumunu öğrenen Hayrullah Efendi’nin adama yardım göndermesi işlenir.

Ayşe’nin Yazgısı’nda annesi ile yalnız yaşayan Ayşe isimli kızın onların bu çaresizliği ve yalnızlığından yararlanmak isteyenlerle mücadelesi, bu uğurda bir kişiyi öldürmesi ancak sonunda kötü yazgısına teslim olması anlatılır.

Kitapta bunların dışında Vehbi Efendi’nin Kuşkusu, Sarı Bal, Boz Eşek, Şaka, Küs Ömer, Komşunun Namusu ve Yılda Bir isimli hikâyeler de vardır. Memleket Hikâyeleri, Anadolu’yu gerçekçi gözlemlerle anlatan ilk hikâye kitabı olarak edebiyat tarihimizde önemli bir yere sahiptir.