Kullanıcı Oyu: 5 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin
 

HEP O ŞARKI ÖZET - YAKUP KADRİ KARAOSMANOĞLU

Türü: Roman

Yazarı: Yakup Kadri Karaosmanoğlu

Kişileri: Münire, Cemil, Rüknettin, Nafi Molla, Zeyrekti Fatma Hanım, Münire’nin babası, Münire’nin halası

ÖZET

Roman, Abdülaziz, V. Murat ve II. Abdülhamit dönemlerinde geçer. Ele aldığı olaylar bakımından Kiralık Konaklan önceki dönemi anlattığı söylenebilir.

Yan yana iki yalıda oturan Cemil ile Münire, çocukluktan beri birbirini tanıyan ve seven iki âşıktır. Büyüdüklerinde Cemil, Münire’yi ailesinden isterse de Münire’nin babası Cemil’i çapkın ve olumsuz bir insan olarak tanıdığından kızını ona vermez. Kısa bir zaman sonra da Münire, Nafi Molla Konağı’na Rüknettin Bey’in eşi olarak gelin gider. Fakat kocasına karşı en ufak bir yakınlık ve sevgi duymaz. Zaten bir süre sonra kocasının konaktaki bir hizmetçiyle ilişkisi olduğunu öğrenir. Kocasının bu durumu Münire’yi ondan büsbütün soğutur.

Bunun üzerine babasının evine geri dönen Münire, ziyaretine gittiği halasının yalısında biricik aşkı Cemil’le görüşmeye devam eder. Ancak bu uzun sürmez. Cemil, kendisine saraydan layık görülen gelin adayını reddettiği için ailesi ile birlikte doğuya sürgün edilir. Bu, âşıkların tam yirmi beş yıl görüşememesine yol açar.

Bir gün Münire ile halası komşularına saz faslı dinlemeye gider. Yirmi beş yıl sonra Cemil’le orada karşılaşırlar. Cemil romana da adını veren “hep o şarkı”yı icra eder. Münire, üzüntüsünden perişan olur. Ama kavuşmaları imkânsızdır. Cemil, Anadolu’da geçirdiği yıllar içinde evlenmiş iki erkek evlat sahibi olmuştur. Yaşlanmış, şişmanlamış ve yaşama sevincini kaybetmiştir.

Yazarın son romanı olan bu eserin önemli bir özelliği Yakup Kadri’nin, yalnız bu romanında olayları bir kadın kahramanın ağzından, onun bakış açısıyla anlatmasıdır. Romanla birlikte, anlattığı Abdülaziz, V. Murat ve II. Abdülhamit dönemlerinin sosyal, siyasi ve kültürel hayatı ile ilgili önemli ipuçları da yakalarız.

***

HEP O ŞARKI:-2

Başlıca Kahramanları

Münire: Roman, Münire'nin gözünün önünde canlanır. Bir paşa kızı olan Münire, aşka önem veren, sevdiğini unutamayan bir yapıya sahiptir.
Cemil: Münire'nin sevdiğidir. Hakkı Paşanın oğludur. Dejenere olmuş bir tiptir. Hoppadır. Sorumluluk duygusu yoktur. Münire'nin ona duyduğu aşkı, o aynı seviyede duymaz.

ÖZET:


Hep O Şarkı, Yakup Kadrinin son romanıdır. Romandaki olay, Münire'nin gözünün önünde canlanır. Münire Hanım, yaşadığı aşkı konu alan bir roman yazmaktadır. Bir paşa kızı olan Münire, komşuları Hakkı Paşanın oğlu Cemil'i sevmektedir. Uçarı ve sorumluluk duygusundan uzak bir genç olan Cemil de Münire'ye ilgi duymaktadır. Cemil, Münire'yi babasından ister. Ancak Münire'nin babası çok yakın arkadaşının oğlu olan Cemil'i kötü ününden dolayı sevmemektedir. Bu sebeple kızını Cemil'e vermeyi kabul etmez. Münire, babasının verdiği karara saygı duyar.


Münire daha sonra Nafi Mollanın oğlu Rükneddin Bey'le evlenir. Nafî Mollanın konağında yaşamaya başlar. Ancak Münire Cemil'i tamamıyla unutamamıştır. Konağa gelen dalkavuk kadınlardan Zeyrekli Fatma Hanım vasıtasıyla Cemil'le yeniden buluşmaya başlar. Bu esnada Rükneddin Bey in başka birisiyle ilişkisinin ortaya çıkması üzerine Münire Rükneddin Beyi terk eder ve babasının evine döner. Babasının konağında Cemil’le konuşmak üzere de haberleşir. Yalısında ise Cemil'in söylediği şarkıyı dinler. Romana da adını veren 'o şarkı' Münire ile Cemil'in haberleşme vasıtalarından biri olur.


Münire ve Cemil, Münire'nin halası Şahende Hanım vasıtasıyla gizlice buluşup konuşurlar. Bu buluşmalar, Cemil'in bir sultanla evlenmeyi reddetmesi üzerine Anadolu'ya sürgün edilinceye kadar devam eder.


Münire, Cemil'den zorunlu olarak ayrılmasına rağmen, onu bir türlü unutamaz. Cemil'le ayrılmasından yirmi beş yıl sonra Cemil'le karşılaşır. Ancak bu karşılaşma ona büyük bir hayal kırıklığı yaşatır. Yaklaşık otuz beş yıl önce başlayan bu aşk, büyük bir hayal kırıklığı ile biter.
Münire'nin yazdığı roman bu aşkın hikâyesidir. Romanın konusunu bu aşk hikâyesi oluşturmakla beraber, devrin yaşayış tarzı, sosyetesi, batılı hayat tarzı birçok örnekle ortaya konulur. Bu bakımdan sadece ferdî bir aşk hikâyesi değil, devrin sosyal ve siyasal hayatına da ışık tutan bir eserdir.

YAKUP KADRİ KARAOSMANOĞLU:

1889 yılında doğmuştur. Öğrenimini, Mısır ve Anadolu'da yapmıştır. Önce Fecr-i Ati topluluğu içinde yer almıştır. Gazetecilik, öğretmenlik, milletvekilliği, elçilik gibi çok çeşitli görevlerde bulunmuştur. 1974'te vefat etmiştir. Roman, gezi notları, siyasal makale ve fıkralar, mensur şiirler yazmıştır. Romanlarında kronolojik olarak Türk toplumunun yaşadığı değişiklikleri görmek mümkündür. Roman tekniğini mükemmele ulaştırmıştır.
Başlıca Eserleri: Yaban, Ankara, Kiralık Konak, Okun Ucundan, Erenlerin Bağından, Sodom ve Gomore, Hep O Şarkı...