Kullanıcı Oyu: 5 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin
 

CEMİLE ÖZETİ - ORHAN KEMAL

Türü: Roman

Yazarı: Orhan Kemal

Kişileri: Cemile, Necati, Sadri, Malik, Çopur Halil

ÖZET

1934 senesinin Adana'sında geçen öykü, pamuk fabrikasında işçi olarak çalışan Cemile ile aynı fabrikada kâtiplik yapan Necati'nin aşkını anlatır.

Onlar birbirlerini severken çevrelerinde olup biten olaylar, fabrikadaki mühendisin gitmesi için çevrilen entrikalar, Cemile'yi sırf kendi çıkarları için birilerine yamamaya çalışan ikiyüzlüler, Cemile'nin evinde olanlar ve babasıyla ilişkisi gözler önüne serilir. Cemile asi ve güzel bir Boşnak kızıdır, ağabeyi Sadri ile Adana'da bir dokuma fabrikasında çalışırlar. Babaları Malik ise evdedir, ev işlerine bakmaktadır. Varlıklı biri olan Çopur Halil, Cemile'ye haber gönderir, onunla evlenmek ister. Ancak Cemile'nin gönlü Necati'dedir. Necati, soylu bir aileden gelen ama hayatını kazanmak için okuyup kâtiplik yapan yakışıklı bir delikanlıdır. Bir gün fabrikada bir ayaklanma olur. Fabrikada işler aksamakta ve ücretler azalmaktadır. Ayaklanmayı tertip eden de ustabaşıdır. Ustabaşı İtalyan mühendisin ayağını kaydıracak ve fabrikanın ortaklarından biri ile rahat bir şekilde fabrikayı yönetecektir. Ancak uyanık olan diğer ortağın gayretiyle ayaklanma bastırılır, ustabaşı kaçar. Bazı işçilerin işlerine son verilmiştir. İş-çiler, bu olayda kullanılmışlardır. İşçiler, kendilerini bu hâle getiren ustabaşını bulup ondan intikamlarını alırlar. Romanın sonunda Cemile ile Necati evlenir.

SON EKLENENLER

Üye Girişi