Kullanıcı Oyu: 5 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin
 

ROBIN HOOD - HOWARD PYLE

Robin Hood Hakkında

İngiltere'de Saksonlar'ın Normanlar'a karşı direnişlerinin simgesi hâline gelen Robin Hood tüm dünyanın tanıdığı bir efsane kahramanıdır. Howard Pyle, efsanelere göre XII. yüzyıl XV yüzyıl arasında yaşayan Robin Hood'un serüvenlerini kitabında anlatmıştır. Dolayısıyla bu eser aynı zamanda bir kahramanlık destanı özelliği taşır.

Başlıca Kahramanlar

Robin Hood: Haksızlığa uğramış ve öldürülmüş bir dükün oğludur. Asil bir aileden gelen  Robin Hood, haksızlıkları, adaletsizliği yok etmeyi kendine görev edinmiş, cesur bir kahramandır.

Gilbert: Robin Hood'u evlat edinen iyi yürekli bir kişidir.

Margarit: Robin Hood'u kendi oğlu gibi büyüten ve seven kadın kahramandır.

Allan: Soylu fakat fakir bir delikanlıdır. Zalim valinin kızına âşıktır.

Anna: Allanın kız kardeşidir.

İsabella: Valinin kızıdır. Allan'ı sevmektedir.

Rahip Tuck, Küçük John, Dickson, Albert: Robin Hood'un iyiliksever, cesur ve kahraman arkadaşlarıdır.

ÖZET

On ikinci yüzyılın başlarında İngiltere'de pek çok kargaşa, iç karışıklık hüküm sürmektedir. Ülkenin halkı olan Saksonlar ve Normanlar arasında büyük bir çatışma devam etmektedir. Normanlar devlet yöneticileri ve askerî sınıfı oluştururken Saksonlar daha ziyade yönetilen kişiler, köylülerdir. Dolayısıyla korumasız olan Saksonlar ile zalim Normanlar sürekli iç savaş içindedir.

Bu olaylar ülkede cereyan ederken bir mart gecesi, iki atlı Sherwood ormanında yol almaktadır. Korku içinde yürüyen bu kişilerin yanında bir de küçük bir bebek vardır. Atlılardan birinin adı Ritson'dur ve yanındaki bebeği kız kardeşi Margarit ve eşi Gilbert'e getirmiştir. Yıllardır çocukları olmayan bu ailenin çocuğa çok iyi bakacaklarını düşünmektedir. Bebeğin, karısını kaybeden ve sonra da savaşa katılmak zorunda olan bir savaşçıya ait olduğunu söyleyip gider.

Aile çok mutludur. Bebeğe kendi evlatları gibi bakarlar. Adını Robin koymuşlardır. Robin bu iyi kalpli ailenin yanında hem dürüst, iyiliksever, merhametli hem de cesur, çok güçlü bir kişi olarak yetişir. On altı yaşına geldiğinde artık ormanda savaşçılıkta ondan üstün kimse yoktur.

Robin ormanda bir gün avlanırken bir avcının iki kişiyi öldürmek üzere olduğunu fark eder. Avcıyı yaralar ve iki kişiyi de kurtarır. Bunlar adı Anna ve Allan isimli iki kardeştir. Robin daha önce bu tip kişilerle hiç karşılaşmamıştır. İkisinin de soylu görünüşlerinden çok etkilenir. Özellikle kızı çok güzel bulur. İki kardeş başlarından geçenleri Robin'e anlatırlar. Allan zalim valinin kızı İsabella'ya âşıktır, defalarca istetmesine rağmen vali ona kızı vermemektedir. Bu avcının da valinin adamlarından olduğundan kuşkulanmaktadır. Robin, iki kardeşi evlerine götürür. Fakat kısa süre sonra avcının arkadaşları olan diğer haydutlar evi basar. Robin hepsini devre dışı bırakır. Gilbert sadece yaralı olan birini içeri alır. Çünkü bu, yıllar önce Robin'i onlara getiren Ritson'dur. Bu arada, evdekiler vali ile tekrar konuşup anlaşmaya karar verirler. Robin, Allan ve diğer arkadaşları valiye gitmek üzere yola çıkarlar. Gilbert, onları uğurladıktan sonra kayınbiraderi Ritson'un yanma gider. Ritson ona yıllarca sakladığı bir gerçeği açıklar. Robin, Huntington dükünün öz oğludur. Dük, valinin zulmüne uğrayıp öldürülmüştür. Bir asker de oğlunu kurtarmış ve savaşa gitmek zorunda kalınca da Ritson'a teslim etmiştir. Ritson, hayatının bu son demlerinde Allan ve Anna'nın vali tarafından öldürtüleceğini söyler. Az sonra da vefat eder.
Gilbert çok korkmaktadır. Robin ve arkadaşları her şeyden habersiz valinin yanma gitmişlerdir çünkü. Robin ve arkadaşları kısa süre sonra valinin yanma girmeyi başarırlar. Fakat onları kötü bir sürpriz beklemektedir. Kral onları görünce hemen tutuklama emri verir. Kargaşalıkta hepsi de kaçmayı başarırlar. Fakat zalim kral Allanın saraya kadar girdiğini anlayınca kızını bir hafta içinde Lord Linby ile evlendirme kararı alır.

Gilbert oğluna ne olduğunu merak etmektedir. Bunun için oğlunun arkadaşı olan Diskson'u saraya gönderir. Yolda Robin ve diğerleri ile karşılaşır. Saraydan Albert İsabella'nın bir mektubunu getirmiştir.

Bir gün sonra Allan ile kaçmayı planlamaktadır. Allan, Robin ve Albert bir plan yaparak İsabella'yı kaçırırlar. Ormanda valinin adamları ile çarpışırlar ve Robin onlardan evinin yakıldığını, annesinin öldürüldüğünü öğrenir. Allan ve İsabella'yı küçük John'un köyüne gönderen Robin kendisi de evine gider. Fakat yolda valinin adamları İsabella ve Allan'ı pusuya düşürürler, Allan'ı yaralarlar, İsabella'yı da kaçırırlar.

Robin evine gittiğinde bir enkazla karşılaşır. Daha da kötüsü, annesi valinin adamları tarafından öldürülmüştür. Robin acı içinde validen öç almaya yemin eder. Arkadaşları ile birlik olur ve arkadaşları onu aralarında başkan seçerek adına Hood eklerler.
Robin Hood ve arkadaşları zalim kral ve valinin kötülüklerini engellerler. Kral ve valinin haksızca, zorla aldıkları halkın malını, mülkünü tekrar halka döndürmek için ne gerekiyorsa yaparlar. Artık halkın kahramanları olmuşlardır. Vali de işlerini engelleyen bu gençleri getirenlere yüksek meblağlarda para teklif etmektedir. Vali, Robin'i bu yolla yakalayamayacağını anlayınca bir ok yarışması düzenlemeye karar verir. Robin Hood'un bu yarışmaya kesin katılacağına hükmetmektedir çünkü. Fakat Robin ve arkadaşları da tedbirlerini almışlardır. Robin Hood birinci geldiği yarışmada, vali ile alay edercesine kurtulmayı başarır.

Aradan bir süre geçer. Şehirden bir haber gelir. İsabella evlenecektir. Robin ve arkadaşları hemen saraya girmenin bir yolunu bulurlar. Saraya giden cambaz, çalgıcı arabalarının önünü keserek onların kılıklarına bürünürler ve saraya girmeyi başarırlar. Düğün esnasında elbiselerini değiştirerek İsabella'yı kaçırırlar.

Asıl düğün ormanda olur. Allan ve İsabella, Anna ve Robin Hood, Küçük John ve Maddelena evlenirler.

Ülke bir süre sonra sevinçli bir haberle çalkalanmaya başlar. Asıl kral, Kral Richard savaştan dönmüştür. Kardeşi olan kralın ve valinin zulümlerini duymuş ve cezalandırmak için onları aratmaktadır. Robin Hood ve arkadaşları sayesinde onları kaçarken yakalatır. Ödül olarak da kral, Robin Hod'a Huntington düklüğünü uygun görür. Kralın da öğrendiği gibi zaten Robin Hood eski Huntington dükünün oğludur. Kral Robin'in diğer arkadaşlarını da ödüllendirir. Hepsi kral için hayatlarının sonuna kadar çalışırlar.

Howard Pyle

1853-1911 yılları arasında yaşadı. Amerikalı yazar ve sanatçı Pyle, adını önce sanatçı kişiliğiyle duyurdu. Özellikle çizdiği illitarasyon resimlerle bu alanda yeni bir ekol oluşturdu. Bu alanda öğretmenlik yaparak pek çok öğrenci yetiştirdi. Bu arada yazarlık çalışmalarına da devam ederek yeteneğini kanıtladı. Robin Flood onun en bilinen eseridir. 1911 yılında İtalya'da böbrek yetmezliğinden öldü.

SON EKLENENLER

Üye Girişi