Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

ULUÇ REİS ÖZETİ-  HALİKARNAS BALIKÇISI

Başlıca Kahramanlar:

Uluç Ali: Ali, başından türlü olaylar geçen ama kahramanlığını ve yiğitliğini her olayda koruyan biridir. Yaptığı kahramanlıklarla Osmanlı Devletinde büyük makamlara kadar yükselmeyi başarmıştır.

Roman daha ziyade Uluç Ali'yi anlattığından roman boyunca varlığını devam ettiren başka kahraman yoktur. Diğer kahramanlar Uluç Ali'nin hayatıyla olan ilgileri nispetinde yer alırlar.

ÖZET:

Tarihî bir roman olan Uluç Reis, kendi içinde 'Uluç Ali'nin Annesi, Uluç Ali'nin Çocukluğu, Meşveret-i Asker-i İslam, Leponto Savaşı, Leponto’da Uluç Ali’ başlıklı bölümlere ayrılmıştır.
Roman, 1557 yılının Haziran ayında Datça yakınlarında yaşayan insanları tasvir ederek başlar. Rodos yakınlarında bir deniz savaşı gerçekleşmektedir. Halk, bu savaşla ilgili çeşitli değerlendirmeler yapmaktadır.

Emeti, kocasının bir av esnasında ölmesi sebebiyle kızı Perçem'i babasız büyütür. Ancak Perçem tam olarak büyü-yemeden Emeti de ölür. Annesinin ölümünden sonra Perçem'e mensup olduğu Türkmen aşireti sahip çıkar.

Perçem, bu aşiret içinde yaşarken Rikardo Frappa adlı bir İtalyan balıkçı tarafından kaçırılır ve Likastro'ya götürülür. Perçem burada Aydınlı bir Türk korsanı olan Ali ile tanışır ve evlenir. Ali ve Perçem kaçma planları yaparken Ali öldürülür. Ali'nin ölümünden kısa bir zaman sonra Perçem bir çocuk dünyaya getirir ve oğluna ölen babasının adını verir. Oğlu Ali ile beraber yaşamaya devam eden Perçem, Ali yedi yaşında iken yakalandığı bir hastalıktan kurtulamayarak ölür.

Annesinin ölümünden sonra Ali Frappa’nın yanında yaşar. Frappa Ali'ye çok kötü davranır. Onun çok kötü şartlarda yaşamasına ve çalışmasına sebep olur. Bir gün Ali'yi çok fena bir şekilde dövmesi üzerine Ali, kayıkla kaçar. Frappa'dan kaçan Ali, İzmirli denizciler tarafından Lipari adaları yakınlarında bulunur ve geminin kaptanı Koca Yusuf a götürülür.
Gemi tayfasından olan Koca Murat, çocuğu olmadığı için Ali'yi kendine evlatlık alır. Ali gemide çalışmaya başlar. Çalışkanlığıyla dikkat çeken Ali kısa zamanda denizcilikle ilgili hemen her şeyi öğrenir.

Uluç Ali, bu denizcilerle beraber denizlerde dolaşmaya başlar. Gemide sünnet edilir ve kendisine sünnet hediyesi olarak bir kılıç verilir. Uluç Ali artık tam bir denizci olarak kabul edilir. Savaşlara katılmaya başlar. Bu savaşların birinde Barbaros ile karşılaşır ve tanışır.
Uluç Ali gemideki bazı arkadaşlarıyla beraber Cezayir'e gelir. Kendisi burada Kör Hüseyin'in karısı Emeti'ye emanet edilir. Bir yandan da Bahriye okuluna devam etmeye başlar. Bir gün, Koca Yusuf, Uluç Ali'yi Barbaros Hayreddin Paşanın yanma götürür. Barbaros Hayreddin, Uluç Ali'ye hediyeler vererek iltifat eder.

Uluç Ali, olgun bir denizci olarak seferlere katılmaya başlar. Her ne kara Cezayir'de tanıştığı ve alıştığı insanlardan ayrılmak zor gelse de Koca Yusuf la beraber sefere çıkar. Bir savaş esnasında kurtulma ümidi kalmayınca Ali'nin kurtulması için Ali denize atılır. Bu savaşta Türkler büyük kayıplar vermiştir. Ali'yi bir İspanyol gemisi bularak kurtarır.

İspanyol gemisinin komutanı Don Luis, Uluç Ali'yi Gırnata'da bulunan çiftliğine işçi olarak götürür. Ali burada Zehra adlı bir kızla tanışır ve evlenir. Ancak Zehra kısa bir zaman sonra ölür.

Uluç Ali on sekiz yaşına basmıştır. Bir gün denizde Turgut Reisle karşılaşır. Turgut Reise başından geçenleri anlatır.

Uluç Ali, karısının cesedini gömmek için Cezayir'e gider. Cezayir'de Emeti teyzenin yanma varır.

Uluç Ali, Turgut Reise katılarak Akdeniz'de birçok savaşta bulunur. Ali, uzun mücadelelerden sonra Cezayir'e döner ve burada Ümmüşan'ın kızı
Hatice ile evlenmek üzere nikâhlanır. Ancak düğünden bir gün önce Hatice kaybolur. Her yanda aranmasına rağmen Hatice bir türlü bulunamaz. Bu olaya çok üzülen Uluç Ali korsanlık yapmak amacıyla Balear Adalarına gitmek üzere Cezayir' den ayrılır.
Bir çatışma esnasında yaralılar arasında Hatice ile karşılaşır ve onu da alarak Cezayir'e döner. Bu arada Hızır Reis, Barbaros adını alarak Kanuni Sultan Süleyman'ın kaptan-ı deryası olmuştur. Turgut Reis, Ali'den büyük bir sefere hazırlanmasını ister.

Uluç Ali Preveze Deniz Savaşına katılarak büyük başarı gösterir. Savaşın ardından Akdeniz'de birçok seferde bulunmaya devam eder. Bu arada karısı Hatice'nin ölümünün ardından Dona Arabella adlı bir kızla evlenir.

Uluç Reis, Piyale Paşanın kaptan-ı derya olduğu dönemde İstanbul'a gelir. Kendisine büyük bir makam olan Tersane kâhyalığı unvanı verilir. Daha sonra Piyale Paşa tarafından Trablusgarp Beylerbeyliğine getirilir.

Uluç Reis, 1571 yılında İnebahtı (Lepanto) Deniz Savaşına katılır. Bu savaşta Türk güçleri yenilmesine rağmen Uluç Ali ve askerleri büyük başarı gösterirler. Savaşın ardından Ali İstanbul'a gitmez. Savaşla ilgili bir rapor yazarak İstanbul'a gönderir.

Rapor üzerine İstanbul'dan gönderilen fermanda Uluç Ali yerine Kılıç Ali yazılır ve kendisi kaptan-ı derya makamına getirilir. Uluç Ali Akdeniz'deki seferlerine devam eder. Tunus'un alınmasından sonra Emilya adlı biriyle evlenir. Kendisi İstanbul'a döner ama eşini orada bırakır. Uluç Ali İstanbul'a döndükten sonra da başarılı seferlerine devam eder ve 1587'nin Haziran ayında İstanbul'da vefat eder.

***
HALİKARNAS BALIKÇISI: (CEVAT ŞAKİR KABAAĞAÇLI):

1886-1973 yılları arasında yaşamıştır. İstanbul’ da Robert Kolejini bitirdikten sonra Oxford Üniversitesi Yeni Çağlar Tarihi Bölümünde öğrenim görmüştür. Türkiye'ye döndükten sonra, Resimli Ay, İnci dergilerinde yazılar yazmış, karikatürler çizmiştir. Bir eserinde halkı savaş aleyhine kışkırttığı gerekçesiyle üç yıl Bodrum'a sürülmüştür. Cevat Şakir Kabaağaçlı, daha sonra İstanbul'a dönmeyip İzmir'e yerleşmiştir. Hayatını gazetecilik ve turist rehberliği ile kazanmıştır.

Cevat Şakir Kabaağaçlı, deniz hikâyeleri ile tanınmıştır. Ege ve Akdeniz kıyılarındaki olaylardan esinlenerek eserler yazmıştır. Denizciler, balıkçılar, sünger avcıları, denize karşı hayranlığını konu edinmiştir

Başlıca Eserleri: Ege Kıyılarından, Merhaba Akdeniz, Gülen Ada, Mavi Sürgün, Turgut Reis, Deniz Gurbetçileri, Merhaba Anadolu, Ötelerin Çocuğu, Sonsuzluk Sessiz Büyür, Uluç Reis...

SON EKLENENLER

Üye Girişi