Kullanıcı Oyu: 5 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin
 

BENİ CANDAN USANDIRDI…

 

Beni candan usandırdı, cefâdan yâr usanmaz mı?

Felekler yandı âhımdan, murâdım şem’i yanmaz mı?

 

Kamu bîmârına cânan devâ-yı derd eder ihsan,

Niçin kılmaz bana derman, beni bîmâr sanmaz mı?

 

Şeb-i hicran yanar cânım, döker kan çeşm-i giryânım,

Uyarır halkı efgânım, kara bahtım uyanmaz mı?

 

Gül-i ruhsârına karşı gözümden kanlı akar su,

Habîbim, fasl-ı güldür bu, akar sular bulanmaz mı?

 

Gamım pinhan tutardım ben, dediler yâre kıl rûşen

Desem ol bi-vefâ bilmem, inanır mı inanmaz mı?

 

Değildim ben sana mâil, sen ettin aklımı zâil

Bana ta’neyleyen gâfil, seni görgeç utanmaz mı?

 

Fuzûlî rind-i şeydâdır, hemişe halka rüsvâdır,

Sorun kim bu ne sevdâdır, bu sevdâdan usanmaz mı?

FUZÛLÎ

Üye Girişi