Kullanıcı Oyu: 2 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

DEVAMI İÇİN ....

Şu İstanbul'un illeri

Beyaz giyer gelinleri

Yaktı kül etti bağrımı

Çakır Ayşe'min dilleri.

 

İstanbul'un kızları

Sürmelidir gözleri

Aldanmayın çocuklar

Pudralıdır yüzleri.

 

Burdur'da gül bahçesi

Bahçede gelir sesi

Ben yolumu şaşırdım

Bu kasaba neresi?

 

İzmir'den mal geldi

Bir gemi bal geldi

Ben yârimi öperken

Dudaklarıma bal geldi.

 

Nazilli'nin güzeli

Görünce oldum deli

Başka yere gidemem

Bu diyarı gezeli.

 

Gelibolu feneri

Kalbimde onun yeri

O yârin hasretinden

Kaldım kemikle deri.

 

Edirne penceresi

İçerden çerçevesi

Yeniköy çocukları

Demirci çingenesi.

 

Ordu'nun güzeline

Baktım ince beline

Bin güzel su dökemez

Sevgilimin eline.

 

Ada'nın güzeline

Yandım ince beline

Dünyanın güzelleri

Su dökemez eline.

 

İzmir'in Buca'sına

Yangınım goncasına

Ben milyonu değişmem

Yârin bir gecesine.

 

Hozat derler ilimize

Bülbül konmaz gülümüze

Anne sütün helâl eyle

Misafirim bu gün size.

 

Diyarbakır düzüne

Eremedim izine

İyiliklerim dursun

Hep dizine gözüne.

 

Diyarbakır dört köşe

İçine güller düşe

Benim bir yârim var

Kokusu mor menekşe.

 

Banyo yaptım derede

Sordum yârim nerede

Dediler Tire'dedir.

Aklım kaldı Tire'de.

 

Bahçede olur iğde

Fırından gelmiş pide

Kasabalar içinde

Birinci gelir Niğde

 

Tokat'ın ahbabına

Bayılırım kebabına

Kız bana bir buse ver

Ne olur sevabına.

 

Çamlıca'nın suyuna

Çamlarının boyuna

Üsküdar dans yakın

İn tramvay yoluna.

 

İzmir'de Karşıyaka

Yüzümü verdim hakka

Sevdalı gönüllerle

Edilir mi böyle şaka?

 

Bergama'nın dağına

İniverdim bağına

Altın yüzük yaptırdım

Yârimin parmağına.

 

Çarşamba yollarında

Kelepçe kollarında

Allah canımı alsın

O yârin kollarında.

 

Harput'un yollarında

Çimeydim göllerinde

Altın burma olaydım

O yârin kollarında.

 

Arguvan'ın budama

Sefa geldin odama

Sen beni istersen

Görücü yolla anama.

 

 

Gökte yıldız bir sıra

Yârim gitti Mısır'a

Yâr keklik, ben şahin

Giderim adı sıra.

 

 

Kuyuya bakır salma

Tekirdağ'dan kız alma

Tekirdağ 'inin kızları

Dokuz kocadan kalma.

 

 

O güzelim Erbaa

Girdim bostana bağa

Sevdiğim çıkagelse

Herkes kalkar ayağa.

 

 

Erzurum bucağında

Ot yanar ocağında

Çocuk olup gezeydim

O yârin kucağında.

 

 

İzmit'in kebabına

Bayıldım ahbabına

Kız ne olur bakıver

Sen bana sevabına.

 

 

Dün gitmiştik Ada'ya

Uzaklaştık Moda'ya

Ben bahtiyar olurum

Yârim gelse buraya.

 

 

Üsküdar'ın dağına

Mailim çardağına

Elmas küpe yaptırdım

Yârimin kulağına.

 

 

Kayseri'de pastırma

Yaramı pek bastırma

Orada bir yâr sevdim

Sakın derdimi azdırma.

 

 

Göründü güzel Havza

Kavuşmak kaldı yaza

Kaderin yazdığını

Mümkün mü kimse boza?

 

 

Darende 'nin yaylası

Kasabanın âlâsı

Benim bir sevdiğim var

Vallahi baş belâsı.

 

 

Çorlu'nun al gülleri

Hoş öter bülbülleri

Yaktı beni kül etti

Nuriye'nin dilleri.

 

 

Sevgilim aslın nereli

Derler Büyükdereli

Aklım başımda değil

Sana gönül vereli.

 

 

Bursa''da Pazarcık

Sular akar azıcık

Müsaade edin hanımlar

Biz de söyleyelim azıcık.

 

 

Tabaka dolu tütün

Sevmişim sıtkı bütün

Ben sevdim ben aldım

Yansın Çankırı bütün.

 

 

Hey Trabzon Trabzon

Sılamın yolu uzun

Baharda ayrı düştük

Kavuşuruz biz güzün.

 

 

Bir ay doğdu Pasin'den

Pasin'ln ovasından

Anlarım ki yâr gelir

Fark ederim sesinden.

 

 

Demirhisar'dan geldim ben

Çok ağladım güldüm ben

Gün oldu Ferhat gibi

Dağı taşı deldim ben.

 

 

Gündüzü var gecenin

Plajı Sütlüce'nin

Ömrü uzarmış derler

Yardan rakı içenin.

 

 

Kırşehir'im hoş geldin

Azıcık sarhoş geldin

Tarhanan da mı yoktu

Neden böyle boş geldin?

 

 

Manisa'nın kavunu

Seçelim şunu bunu

Söyle niçin ettin

Bana sen bu oyunu?

 

 

Ürgüp'te geceledim

Yüzümü peçeledim

Sevdanın kitabından

Ben dersi heceledim.

 

 

Edirne'den tez geçtim.

Meriç suyundan içtim

Aramızda yemin var

Sanmayın ki vaz geçtim.

 

 

İstanbul'da pazarım

Kendim okur yazarım

Senden başka seversem

Ateş olsun mezarım.

 

 

Şarköy'de kilim ördüm

Rüyada yârî gördüm

Uykuda baş başa

Öylece ömür sürdüm.

 

 Menderes'ten geçerim

Soğuk sular içerim

Ya o kızı alırım

Ya bu candan geçerim.

 

 

Harput yolu bu mudur?

Testin dolu su mudur?

Tez gelirim diyordun

Tez gelişin bu mudur?

 

 

MANİ ÖRNEKLERİ

1.

Damda otlar bitmez mi?

süpürseler gitmez mi?

Gel gurbetten güzelim,

Bu hasretlik yetmez mi?

 

2.

Kaleden iniş olmaz,

Ham demir gümüş olmaz.

Güzele gönül verdim

Ölürüm dönüş olmaz.

3

Bu dağlar ulu dağlar,

Eteği sulu dağlar.

Herkes yâr ile gezer,

 Yüreğim kara bağlar.

4

Kum birikmiş derede,

Vefasız yâr nerede?

Geçersin belki dedim

Bekledim pencerede.

5

Samanlık dolu saman,

Uyan nişanlım uyan.

Eller düğün yapıyor,

Bizim düğün ne zaman?

6

Suyu verdiğim soğana,

Gönlüm düştü oğlana,

Oğlan beni almazsa,

 Bıçaklana doğrana.

 

Mâni Örnekleri:

 

1.

 

Damda otlar bitmez mi?

 

Süpürseler gitmez mi?

 

Gel gurbetten güzelim,

 

Bu hasretlik yetmez mi?

 

2.

 

Kaleden iniş olmaz,

 

Ham demir gümüş olmaz.

 

Güzele gönül verdim

 

Ölürüm dönüş olmaz.

 

 

 

Bu dağlar ulu dağlar,

 

Eteği sulu dağlar.

 

Herkes yar ile gezer,

 

Yüreğim kara bağlar.

 

 

 

 

 

Gelince yaz

 

Olmaz ayaz

 

Ne olursun

 

Bir mektup yaz

 

 

 

Çaldığı sazdır

Ettiği azdır

Ne kadar sevsem

Yine de azdır.

 

Ninni Örnekleri:

1.

Petekten akan ballar

Kızım kendini sallar

Ninni sesi duymazsa

Durur durur da ağlar

 

2.

Yavrum diye ağlamadım

Kurdeleler bağlamadım

Yavruma ninni söyleyip

Bir gün gönül eylemedim

 

  

Üye Girişi