Kullanıcı Oyu: 3 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

KÜLTÜR HAFTASI

Peyami Safa'nın yönetimde 15 Ocak 1936'dan 3 Haziran 1936'ya kadar 21 sa­yı çıkan Kültür Haftası, daha çok roman ve köy edebiyatı üzerine yaptığı tartış­malarla döneminin hayli etkili dergilerinden biri olmuştur. İlk sayıda yer alan “Kültür Nedir?" başlıklı yazıda Kültür Haftası'nın çıkışındaki amaç belirtilir: Kültür Haftası, delalet ettiği manaya tamamen sadık kalarak sanat, ilim ve edebiyatı tam bir kültür seciyesi, ahlakıyla birleştirmek, sağlamlaştırmak istiyor. Mü­nevver vasfını benimsemiş her insanın zihnini kurcalayan bütün bu kültür mesele­lerinde Türk zekâsının eserlerini aksettirmeye çalışacaktır. Yerli fikirlerin bu ser­best ve açık sergisinde eserlerini teşhir edecek olan bütün muharrirler, birbirini kültür planında umumi bir vahdetle bağlıdırlar. Kültür Haftası, edebiyattan ve sanattan, ilimden ve felsefeden halis kültüre çıkan yolun üstündedir. "

Derginin ikinci ve üçüncü sayılarında Ahmet Hamdi Tanpınar, "bizdeki Ro­man" başlığıyla, romanımızın sorunları üzerine makaleler yazar. Tanpınar bu yazılarında, bizim romancılarımızın yabancı romancılar kadar okur üzerinde etki bı­rakmadığına değinir.

Derginin kadrosunda yer alan yazarlar, her hafta bir evde toplanarak edebiyatın güncel sorunlarına yönelik tartışmalar yapar. Daha sonra bu tartışmalar, Kültür Haftası'nda başyazı olarak yayınlanır. Tartışmaların birinde "en önemli meselenin memleket edebiyatı mevzusu" olduğu ve bunun üstüne gidilmesi gerektiği sonucu çıkarılır.

Kültür Haftası'nın dördüncü sayısı için toplanıldığında "Romana Dair" konu­şulur. Peyami Safa 'nın "romanlarımızı inkâr değil, tenkit ve tahlil edelim" sözleri kabul görür. Bu tartışmaya, "Romanda Millî Vasıf yazısıyla Suut Kemal Yetkisi de katılır.

Kültür Haftası'nın altıncı sayısında, "Köy Edebiyatı" konusu üzerine Hilmi Zi­ya Ülken, Mümtaz Turhan, Muzaffer Yürük, Peyami Safa, Ahmet Hamdi Tanpınar Sabri Esat Siyavuşgil, Ziyaeddin Fahri düşüncelerini açıklarlar.

Derginin ondördüncü sayısına Sait Faik konu edilir. Yeni çıkan Semaver adlı kitabı üzerinden Sait Faik'in öykücülüğü tartışılır. Bu tartışmada Sabahattin Eyyüboğlu, Sait Faik'in öyküleri için şunları söyler: "Benim ilk aldığım intiba hikâyelerdeki tenhalıktır. Gerek şahıs azlığı, gerek hadise azlığı ve gerek teferruat azlığı. Bu tenhalık intihamı veren şey tiplerin, hadiselerin ve teferruatın çok silik olmasıdır. "

Kültür Haftası 21. Sayısı ile birlikte yayın yaşamını noktalar. Yirmi bir sayı bo­yunca dergide şiirleri çıkan imzalar şunlardır: Ahmet Hamdi Tanpınar, Faruk Nafiz Çamlıbel, Sabri Esat Ander, Fazıl Hüsnü Dağlarca, Cahit Sıtkı Tarancı, Halit Fahri Ozansoy, Ahmet Rahmi, Cevdet Kudret.

Dergide ayrıca yerli ve yabancı yazarların öykülerine yer verilmiştir. Bu öykücüleri şöyle sıralayabiliriz: Josephe Payre, Louis Guilioux Gilette Ofaire, Ped Buck, Knut Hamsun, Anton Tehekhov (Çehov), Prosper Merimee, Allan Poe, Zahir Sıtkı, Bedri Rahmi Eyüboğlu, Fikret Âdil, Peride Celal

(Erdal Doğan, Edebiyatımızda Dergiler Bağlam Yayıncılık,

İstanbul 1997)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR:

CUMHURİYET DEVRİ SANATÇILARI

CUMHURİYET DÖNEMİ DİL VE ZEVK ANLAYIŞI

CUMHURİYET DÖNEMİ ÖZET

CUMHURİYET DÖNEMİ ÖSS SORULARI

CUMHURİYET DÖNEMİ KİMDİR? SORULARI

Üye Girişi