Kullanıcı Oyu: 5 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin
 

ESKİ - YENİ" TARTIŞMASI, (ABES-MUKTEBES TARTIŞMASI)

Edebiyatımızda ''kafiye göz için mi kulak için mi tartışması'' "abes-muktebes" kelimeleri yüzünden çıkmıştır. Recaizade Mahmut Ekrem'le (ZEMZEME), Muallim Naci (DEMDEME), tartışmanın taraflarıdır.

Demdeme ve Zemzeme adlı eserlerde cereyan etmiştir. Eski-yeni edebiyat tartışması da denir.

Zemzeme sözlük anlamı: Şırıltı; mecazî anlamda ise nağmeli ve uyumlu söz anlamına gelmektedir.

Demdeme sözlük anlamı: Hoşa gitmeyen sözler; hiddetli gürültülü ses.

Zemzeme, Recaizade Mahmut Ekrem tarafından yazılmış 3 ciltlik şiir serisidir. Recaizade Mahmut Ekrem, Zemzeme eserini yazdıktan sonra eski-yeni çatışmasında yenilikçi tarafı seçmiştir.Zemzeme kitabının önsözü Servet-i Fünun akımının öncüsü olarak da görülür. Eski şiir anlayışının (Divan şiiri) takipçisi olarak bilinen Muallim Naci, Zemzeme'ye karşılık olarak Demdeme adlı eserini yazar. Zemzeme-Demdeme çatışması ve etrafında gelişenler edebiyat çevrelerini uzun süre meşgul etmiştir.

Eski>>> kafiye göz için: Muallim Naci

Yeni>>> kafiye kulak için: Recaizade Mahmut Ekrem

Yalnız bu olayın başlangıcı farklı bir şekilde cereyan ediyor diye biliyorum.Hasan Asaf adlı gencin Malumat adlı dergide yayımladığı

Burhan-ı Kudret adlı şiirde geçen şu mısralar tartışmayı başlatır:

"Zerre-i nurundan iken muktebes

Mihr ü mehe etmek işaret abes"

Derginin yazarlarından Mehmet Tahir bu mısraların altına eleştirel bir not düşer, Hasan Asaf ise kendisini Recaizade Mahmut Ekrem'in "Kafiye kulak içindir." sözleriyle savunur.Ardından tartışmaya Recaizade, sonra da Muallim Naci dahil olur.

Alıntıdır.

Üye Girişi