Kullanıcı Oyu: 3 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

TERZARİMA

  • İtalyan edebiyatına özgü bir nazım şeklidir.
  • Üçer mısralık bentlerle kurulur.
  • Bent sayısı sınırsızdır.
  • Tek bir mısra ile sona erer.
  • Kafiye örgüsü, "aba, bcb, cdc,... d" biçimindedir.
  • Dante, "İlahi Komedya"sını bu nazım şekliyle yazmıştır.
  • Terzarima, sone kadar yaygın değildir.
  • Tevfik Fikret'in "Şerhayin" adlı şiiri edebiyatımızdaki tek terzarima örneğidir.

 

TERZA-RİMA:

Terza-rima üçlüklerle yazılır. Üçlük sayısı azaltılıp çoğaltılabilir. Yalnız en son kıta tek mısralıktır. Aşağıda bir örnek verilerek yanında da kafiye şeması gösterilmiştir:

 

KELEBEK

 

Mavi bir gölge uçtu pencereden, a

Baktım : âvâre bir küçük kelebek;b

Yaramaz geldi kim bilir nereden a

 

Belli yorgundu; bir veremli çiçek b

Gibi serpildi lâmbanın yanma; c

Bir duman uçtu, gitti titreyerek b

 

Anladım kıydı yavrucuk canına. c

Söyle ey mavi gölge, söyle eğer d

Bir ölümden de çok fenaysa bana, c

 

Şu karanlık, şu kimsesiz geceler.d

Ali Canip YÖNTEM

 

YAPRAK

Anıyordum baharı çırpınarak — a
Düştü bir gölge şey avuçlarıma —b
Baktım: Ölmüş, zavallı bir yaprak…a

Ey hazan, artık intikam alma —b
Şimdi zulmetleriyle haykıracak —c
Sana hüsran bakışlı sema!.. —b

Bu hazan belli, çok fidan kıracak, —c
Örtecek dallarıyla yollarımı… —d
Sen fakat söyle ey güzel yaprak —c

Söyle çehren kadar ölüm sarı mı? — d

Ali Canip Yöntem

Görülüyor ki bunun kafiyeleniş şekli soneye benze­miyor. Üçlüklerin birinci ve üçüncü mısraları birbirleriy­le kafiyelidir. Fakat bir sonraki üçlüğün birinci ve üçün­cü mısraları, kendinden bir önceki üçlüğün orta mısraı ile kafiyelidir. En sonraki tek mısra da kendinden önceki üçlüğün orta mısraı ile kafiyelidir. Bu nazım şekli fazla kullanılmamıştır.

 

Terzarima Örneği:

 

GİZ

 

Bu kadar uzak mıydı

Git git bitmiyor yol

Görünmüyor dağın ardı

 

Oysa bilmem kaç yıl

Bu yollardan yürünmüş

Şimdi sanki bir masal

 

Bu dilsiz dağ ve taş

Nerde saklar kuşları

Hangi gizle sarmaş dolaş

 

Anlamak zor susuşları.

Ahmet Telli

Üye Girişi