Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

AĞYARA YÜZ VERME - ÂŞIK ŞEM’İ (19.yy.)

Ağyâra yüz verme benden nisbet
Gelindi ey câmm cânânım sen gel
Yaktı derûnumu âteş-i hasret
 Gelindi ey evler yıkanım sen gel

Vakit geçip gider asl-ı baharın
Döküldü şükûfen var mı çmârın
Nâdâna yoldurma turuncun narın
Gelindi ey taze fidanım sen gel

Gelmişler bir yere erbâb-ı diller
Dökmüşler meydana biraz müşkiller
Ötüşür bülbüller açılmış güller
Gelindi ey âh u figânım sen gel

Çünkü meftûnusun ol yüzü mâhım
Duyulsun kendüye feryâd ü âhım
Biraz güfte söyle hakkında şâhım
Gelindi ey âciz leyânım sen gel

Sana bir sözüm var sakın darılma
Değme başa destâr olup sarılma
Kulun derdimend Şem’i’ye sarılma
Gelindi kaşı kemânım sen gel

SON EKLENENLER

Üye Girişi