Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

EY RAHMETİ BOL PADİŞAH - KUDDÛSÎ (19.yy.)

Ey rahmeti bol padişah
Cürmüm ile geldim sana
Ben eyledim hadsiz günah
Cürmüm ile geldim sana

Aslım çü bir katre meni
Halk eyledin andan beni
Aslım deni fer’im deni
Cürmüm ile geldim sana

Hadden tecâvüz eyledim
Deryâ-yı zenbi boyladım
Malum sana ben n’eyledim
Cürmüm ile geldim sana

Gerçi kese fısk u fücûr
Ayb u zelel çok her kusur
 Lâkin senin adın gafûr
Cürmüm ile geldim sana

Senden utanmadım hemân
Ettim hatâ gizli ayân
Vurma yüzüme el-amân
Cürmüm ile geldim sana

Zenbim ile doldu cihân
Sana ayân zâhir nihân
Ey lütfü bî-had müsteân
Cürmüm ile geldim sana

Adın senin gaffâr iken
Ayb örtücü settâr iken
Kime gidem sen var iken
Cürmüm ile geldim sana

Bin kere bin ey padişah
Etsem dahi böyle günah
“Lâteknetû” yeter penâh
Cürmüm ile geldim sana

Hiç sana kulluk etmedim
Râh-ı rızâna gitmedim
Hem buyruğun tutmadım
Cürmüm ile geldim sana

İsyâna Kuddûsî şedîd
Kullukta bir battal pelid
Der kesmezem senden ümîd
Cürmüm ile geldim sana

SON EKLENENLER

Üye Girişi