Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

YİNE BAŞKALDIRDI MOSKOF KRALI - ÂŞIK RAVZİ (18.yy.)

Yine başkaldırdı Moskof kralı
Kaçma kâfir sana meydânımız var
Seninle eyleriz ceng ü cidâli
Bu yolda ölecek kurbanımız var

Kaldırdı bu yüzden Sultan Ahmed Han
Çağrıldı Ocaklı eyledi divân
Saf saf olup cümle geldiler heman
Dediler uğ(u)runa bir cânımız var

Dağıldı fermânlar kûşe-i çâr’e
Turnacılar çıktı yüz bin serdâre
Yüz çavuş doksan atlı çıkt(ı) aş(i)kâre
Kan saçar bir sâhib-kırân’ımız var

Açılıp al yeşil bayrak düzüldü
Her diyârdan serdengeçti yazıldı
Boşandı aç kurtlar bendi çözüldü
Ağzını açmışlar arslanımız var

Sipâhi ağalar kalktı yürüdü
Yer götürmez atlı cenkçi bürüdü
Binbaşılar çekti Aşiret Kürdü
Nice bin mızraklı toğanımız var

Bunca seyir seyrân bin paşa hazır
Kırk dört üçer tuğlu şöhretli vezir
Sancağ-ı Şerifin rehberi yârdir
Resûl-ı Kibriyâ burhânımız var

Donanma-yı hümâyûn gezer deryada
Kalyoncu askeri hazır âmâde
Yelken üzerinde sancak küşâde
Kulların umûrun koyanımız var

Boşnak Arnavut hiç gelmez hesaba
Tatar Han askeri ölmüş kasaba
Yakarlar ülkeni olur harâbe
Oklar atar bunca kemanımız var

Yedi kral kalksa bozulur ırzı
İslâm’a yardımcı Mevlânın fevzi
Seferdir şühedâ menzili Ravzi
Bu yola ser fedâ îmânımız var

 

İLGİLİ İÇERİK

CUMHURİYET DÖNEMİ ŞİİRLERİ

DİVAN EDEBİYATI ŞİİRLERİ

HALK EDEBİYATI ŞİİRLERİ

KONULARINA GÖRE ŞİİRLER

Üye Girişi