Kullanıcı Oyu: 5 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin
 

CİHAN VAR OLMADAN - ŞÎRÎ (18.yy.)

Cihân var olmadan ketm-i ademde
Hak ile birlikte yekdâş idim ben
Yarattı bu mülkü çünkü o demde
Yaptım tasvirini nakkâş idim ben

Anâsırdan bir libâsa büründüm
Nâr u bâd ü âb ü hâktan göründüm
Hayrü’l-beşer ile dünyaya geldim
Âdem ile bir yaş idim ben

Âdem’in sulbünden Şît olup geldim
Nûh-ı nebi olup Tûfan’a daldım
Bir zaman bu mülke İbrahim oldum
Yaptım Beytullah’ı taş taşıdım ben

İsmâil göründüm bir zaman ey cân
İshak Ya’kub Yûsuf oldum bi zaman
Eyyub geldim çok çağırdım el-amân
Kurt yedi vücûdum kan yaş idim ben

Zekerriya ile beni biçtiler
Yahyâ ile kanım yere saçtılar
Davud geldim çok peşime düştüler
Mühr-i Süleyman’ı çok taşıdım ben

Mübârek asâyı Musâ’ya verdim
Rûhu’l-kuds olup Meryem’e erdim
Cümle evliyâya ben rehber oldum
Cibrîl-i Emîn’e sağdaş idim ben

Sulb-i pederimdem Ahmed-i Muhtâr
Olup da cihâna geldim aşikâr
Ali ile çok takındım Zülfikâr
Kul iken zât ile sırdâş idim ben

Tefekkür eyledim ben kendi kendim
Mucize görmeden îmâna geldim
Şâh-ı Merdân ile Düldül’e bindim
Zülfikâr bağlandım tığ taşıdım

‘Sakahüm’ hamnndan içildi şerbet
Kuruldu ayn-ı Cem ettik mahabbet
Meydana açıldı sırr-ı hakikat
Aldığım esrâra sırdâş idim ben

Hidâyet erişti bize Allah’tan
Bîat ettik cümle Resûlullah’tan
Haber verdi bize “seyr-i fillâh”tan
Selmân-ı pâk ile yoldaş idim ben

Bu cihân mülkünü devr edip geldim
Kırklar makâmmda erkâna geldim
Şâh-ı velâyetten kemer-best oldum
Şâh-ı Merdân ile sırdâş idim ben

Şükür matlabımı getirdim ele
Gül oldum feryâdı verdim bülbüle
Cem’ olduk bir yere ehl-i Beyt ile
Kırklar meydanında ferrâş idim ben

İkrâr verdik cümle dizildik yola
Sırrı fâş etmedik asla bir kula
Kerbelâ’da İmam Hüseyn’le bile
Pâk ettim dâmeni'gül taşıdım ben

Şu fena mülküne çok geldim gittim
Yağmur olup yağdım olup bittim
Urum diyârını ben irşâd ettim
Horasan’dan gelen Bektâş idim ben

Gahî nebi gahî velî göründüm
Gahî uslu gahî deli göründüm
Gâhi Ahmet gâhi Ali göründüm
Kimse bilmez sırrım kallâş idim ben

Hamdülillah şimdi Şîrî dediler
Geldim gittim zâtım hiç bilmediler
Kimseler bu remzi fehm etmediler
Her gelen mahlûka kardeş idim ben

İLGİLİ İÇERİK

CUMHURİYET DÖNEMİ ŞİİRLERİ

DİVAN EDEBİYATI ŞİİRLERİ

HALK EDEBİYATI ŞİİRLERİ

KONULARINA GÖRE ŞİİRLER

SON EKLENENLER

Üye Girişi