Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

EZELDEN AŞK ODUNA YANA GELDİM - SÜNBÜL SİNAN

Ezelden aşk oduna yana geldim
Anınçün tâ ebed mestâne geldim

Eğer nûş etmez isen sen bu meyden
Deme zâhid ki ben insana geldim

İçe bir cür’a ger râhip bu meyden
Koyup küfrü diye imana geldim

Olan meyhane-i vahdette mey-nûş
Çağırır küfr ile imana geldim

Saray-ı vahdet olmuşken makamın
Bu kesret âlemin seyrana geldim

Bu dehr içre görüp etme taaccüp
Çü gizli genç idim virane geldim

Var idi ilm-i ayne kabiliyyet
Görüben kendimi imana geldim

Çü birdir Sünbüli mâruf-u ârif
Edip dâva deme irfana geldim.

SON EKLENENLER

Üye Girişi