Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

ZEHİ GÖZLER Kİ GÖZLER ANI GÖZLER -EFLAKİ DEDE

İLÂHÎ
Zehî gözler ki gözler anı gözler 
Ana benzer güzel görmedi gözler 
Açar yüzün görünür bin sûretde 
Sıfatın fâş eder zâtını gizler 
Ni kim diler ise kılar cihanda 
Kılan hod kendisi, bizise bizler

Bizim gizli işümiz ana ma'lûm 
Katında, aşikâre kamu râzlar 
Feda olsun O'na cân u gönüller 
A'nun toprağına kondu bu yüzler 
A'nun birliğine binler tanukdur 
A'na getürdi yüzler, nice yüzler 
"Kün" ile âlemi düzdi ademden 
Acebdür kılamaz şerhini sözler 
Dükeli kuldur ol Pâdişâhun Sever 
Yahşılar anı hem yavuzlar

AHMET KABAKLI, TÜRK EDEBİYATI, CİLT:2

SON EKLENENLER

Üye Girişi