Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

SEVDİĞİM DERDİNDEN MECNÛN OLMUŞUM

ÜSKÜDARİ
Sevdiğim derdinden Mecnûn olmuşum
Dil ü cânım sana verelden beri
Günden güne hazan gibi solmuşum
Mübârek cemâlin görelden beri

Yüzün gördüm aklım oldu perişan
Aşkın yeder beni keşan-ber-keşan
Kirpiğin okuna sînemdir nişan
Keman ebrûların kuraldan beri

Dün ü gün ağlarım gülemez oldum
Gözlerimin yaşını silemez oldum
Yitürdüm aklımı bulamaz oldum
Aşkın vücûdüme girelden beri

Bihamdillâh serden duman ref oldu
Yâr katında küstahlığım affoldu
Üsküdârî der kasâvet def oldu
Yârim hatırımı soraldan beri

SON EKLENENLER

Üye Girişi