Kullanıcı Oyu: 5 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin
 

BAYBURTLU HİCRÂNÎ

Asıl adı Hacı, soyadı Taştan olup 1908’de Bayburt’a bağlı Akpunus (Çamlıkoz) köyünde doğmuş, 22 Mart 1970’de Bayburt merkezinde vefat edip mahalle mezarlığına gömülmüştür. Babasının adı İlyas, annesininki ise Feruze’dir. Köy imamından öğrendiklerine özel olarak öğrendiği yeni alfabemizi de ekleyerek tahsilini tamamlamıştır. İki evliliğinden 11 çocuğu olmuştur.

1956’da yerleştiği Bayburt’ta ölünceye kadar kalmıştır. Gezdiği yakın çevrede bazı âşıklarla tanışma imkânı bulmuştur. 23 yaşında Akçaabat’a bağlı Zevana (Salıhan) köyünde işçi olarak çalışırken bir gece rüyasında bade içirirler ve aşka düşmüş olur. Bunun sonunda o coşup taşmaya başlayacaktır.

Şiirlerinde bazı kelimelere özel anlamlar yüklediği olur. Dünyevî aşka dair yazdıkları yok denecek kadar azdır.

Hakkında birkaç kitap yayımlanmıştır.

 

Dinle gitti bizden kalpteki sevinç 

Yolumuz sapada kapandı kaldı 

Nuh tûfanı gibi çok kıldım itap 

Yolumuz deryada kapandı kaldı

 

Yaz Özcan'ım bugün bir hoş da makal 

Tebrik et dostları duysunlar ahval 

Buyurulmadı yazdığımız arzuhal 

Neden Adliyede kapandı kaldı

 

Sönmez olundu bizde bu yanışanlar 

Bu gün yüz çevirdi dünkü kafadar 

Evvelâ gönlümüz gezerken süvar 

Yollarda piyade kapandı kaldı

 

Hicrânî hicret kıl eğlenme burda 

Vücudum hayatta ruhumuz şurda 

Makineler gitmez oldu Bayburt'a 

Yol Gümüşhane'de kapandı kaldı

 

Bu gün ateşime düşme pervane 

Hiç eksilmez sönmez nar vardır bende 

Erittim cismimi gör yana yana 

Bilmezler ne acep kâr vardır bende

 

Kurdum çadırımı yar otağında 

Kestirdim kolumu dost tuzağında 

Hikmet yaylasında kudret dağında 

Güneşten erimez kar vardır bende

 

Ne âlem dururmuş ne kervan gitmiş 

Ne haber alınmış ne gözler görmüş 

Ne el destelemiş ne parmak dizmiş 

Elmas diye kutlu dür vardır bende

 

Hicrânî'yem esrarımdan ne verim 

Açmaz kapısını yurduma girim 

Haki tel ipekten kurdum çadırım 

Ordu konduracak yer vardır bende

 

SON EKLENENLER

Üye Girişi