Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

RUHSÂTÎ

Asıl adı Mustafa olup 1832’de Kangal’ın Deliktaş bucağında doğmuş ve 1911’de aynı yerde vefat etmiştir. Babası Ahmet’i küçük yaşta kaybetmiştir. O, dört defa evlenmiş ve 23 çocuk sahibi olmuştur. Oğlu âşık Minhaci’nin genç yaşta vefat etmesi Ruhsâtî yi büyük ölçüde sarsmıştır.

Hoca Feryâdî ve Âşık Kusûrî ustalarındandır. En ünlü çırağı ise âşık Noksânî’dir. Bilindiği üzere Meslekî de Noksanî’nin çırağıdır. Böylece âşık edebiyatı sahasında “Ruhsâtî Kolu” diye bilinen âşık kolu ortaya çıkmış olmaktadır.

“Şairnâme” adım verebileceğimiz iki şiiri vardır. Pek çok şiirinin konusu kendisidir. Önceleri İcâdî ve Cehdî gibi mahlasları da kullanmıştır.

Kendisinden sonra bölgesinde yazılan şairnâmelerde anılmaktadır. Bunlardan dikkati çekeni, Feryâdî’nin “Ruhsâtî kavuşmadı Meryem’e” şeklindeki söyleyiştir.

 

Sabahtan uğruma çıktı 

Gider iken suya Fatma 

Aklım idrâk eylemedi 

Bu şendeki huya Fatma

 

Başında puldan fereyi 

Yükledim gamı kirayı 

Yakıyor kutnu savayı 

Geyin usul boya Fatma

 

Saçına yakışır elmas 

Başına yakışır elmas 

Al hançeri başına kes 

Korkarım ki kıya Fatma

 

Sürmeler çekmiş gözüne 

Kirpiğin dökmüş yüzüne 

Korkarım rakip sözüne 

İnana da uya Fatma

 

Kapısında olsam sâyi 

Destinden nûş etsem meyi 

Ruhsat görünmüyor deyi 

Aceb nerde diye Fatma

 

***

Bir vakta erdi ki şimdi günümüz.

Ayak belli değil, ser belli değil,

Bir gülü rânâya olduk müptelâ,

Bülbül belli değil, har belli değil

 

Kimse serin bu sevdaya salmamış,

Hiçbir kimse haktan nişan almamış,

Şeriatten asla eser kalmamış,

Hayır belli değil, şer belli değil

 

Kimse bilmez bir kimsenin kasdini,

Bilen hani düşmanını, dostunu.

Cümlesi giyinmiş namerd postunu,

Avrat belli değil, er belli değil.

 

Kamusu delalet bendini geçmiş,

Tahayyürde kalıp Ruhsat'ın şaşmış,

Cümle âlem halkı gayrette düşmüş,

Namus belli değil, ar belli değil,

 

SON EKLENENLER

Üye Girişi