Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

KOROĞLU

Hayatı hakkında bildiklerimiz pek azdır. Önceleri Köroğlu ile karıştırılmakta idi. Evliya Çelebi’nin Seyahatnâme’sinde Koroğlu ile Köroğlu’nun yan yana yer alması, her ikisinin ayrı birer şair olduklarının işareti olarak kabul edilmiştir (Z. Danışman, 8, 139). Dâvud Paşa’yı idamdan kurtarmak isteyen yeniçeriler arasında yer almıştır; bunların 1632’den itibaren ortadan kaldırıldıkları gözönüne alınırsa, onun da bu yıllarda ölmüş olacağı tahmin edilebilir.

İyi çöğür çalan, sade bir dille şiirler söyleyen Koroğlu’yu, günümüze kadar gelebilen şiirlerine bakarak başardı bir şair olarak kabul edebiliriz.

Şairnâmelerde kendisiyle ilgili her hangi bir bilgiye rastlanılamamıştır.

 

Gönül verdim bir hercâi zâlime 

Kendüceğin benden sakınur oldu 

Terahhum eylemek benim şimdi hâlime 

Bana yadlar gibi bakınur oldu

 

Bir saat görmezsem aklım bulanur 

Hâlimi arz etsem küser alınur 

Bana karşı yadlar ile salınur 

Sitem hançerini takınur oldu

 

Aman hey gamzesi cellâdım aman 

Korkar oldum seni gördüğüm zaman 

Kirpiğin ok etmiş kaşları(n) kemân 

Her attıkça bana dokunur oldu.

 

Billâhi meleğim severim seni 

İnsâf oldı yeter ağlattın beni 

Bir gonca gül gibi kokmağa seni 

Koroğlu der canım çekinür oldu

 

SON EKLENENLER

Üye Girişi