Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

KATİBÎ

Hayatı hakkında bilgimiz çok azdır. Asker şairlerden olup adının Osman olduğu sanılmaktadır. Katıldığı bazı seferler münasebetiyle söylediği şiirlerden yaşadığı devri çıkarabilmekteyiz: İran (1635) ve Bağdat (1638) seferleri.

Kaynaklardan çıkarabildiğimize göre o, Sultan IV. Murad’m (1623-1640) yakınlığını kazanmış, belki de huzurunda saz çalıp şiir söylemiştir.

Hece ile söylediği şiirleri, aruzla yazdığı az sayıdaki şiirlerine göre daha başarılıdır. Açık bir dille ortaya konulan öncekilerde, samimi duygularının başardı bir şekilde ele alındığı görülür.

Evliya Çelebi, Seyahatnâme'sinde Itâkî adlı bir şair vesilesiyle Kâtibi’nin de adını anmıştır (Z. Danışman, 8, 140).

Âşık Ömer ve Sun’î’de yer alan Kâtibî’lerin şairimiz olduğu muhakkaksa da, Hızrî ve Gubârî’dekilerin hangi yüzyılın Kâtibî’si olduğu kesin olarak belli değildir.

 

Gurbet ile düştü yolum 

Ağlayup gezer yürürüm 

Efkâr ile deli gönlüm 

Dağlayup gezer yürürüm

 

Oldum işimden âvâre 

Yakarım sînemi nâre 

Gönlümü zülf-i dilbere 

Bağlayıp gezer yürürüm

 

Dağlar başı oldu yurdum 

Günden güne artar derdim 

Ben kara gözlümü gördüm 

Sızlanup gezer yürürüm

 

Anlatamam melâlimi 

Göz görmesin meralimi 

Hâlden bilene hâlimi 

Söyleyüp gezer yürürüm

 

Kâtîbî içelden câmı 

Mest olup geçer eyyâmı 

Şaşkın sel gibi müdamı 

Çağlayup gezer yürürüm

 

Görüp cemâlini âşık olduğum 

Hakkı bir bilürsen ağlatma beni 

Uğruna serimi fedâ kıldığım 

Hakkı bir bilürsen ağlatma beni

 

Bu güzellik bâkî kalmaz sevdiğim 

Âşıkı ağlatan gülmez sevdiğim 

İyilerden kemlik gelmez sevdiğim 

Hakkı bir bilürsen ağlatma beni

 

İltifat etmeye gelsem yanıma 

Müddeiler sitem eder canıma 

Bedduâm alursun girme kanıma 

Hakkı bir bilürsen ağlatma beni

 

Kâtibi der yavru öğüt tutmaz mı 

Âşıkın dediği yola gitmez mi 

Kara bağrım hûn eyledin yetmez mi 

Hakkı bir bilürsen ağlatma beni

 

SON EKLENENLER

Üye Girişi