Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

GAZİ ÂŞIK HASAN

Hayatı hakkında bildiklerimiz oldukça azdır. Ayrıca, ad benzerliği sebebiyle Alevî-Bektaşî şairlerinden Hasan Dede ile karıştırılması hayatının gün ışığına çıkmasını güçleştirmiştir. Tameşvarlı diye anılması, oralı olduğunun işareti olarak kabul edilebilir. Asker şairlerden olması, seferlerde saz çalıp şiirler okuması onun bir dereceye kadar tanınmasını sağlamıştır. Budin’in düşmesi (1686) üzerine söylediği “Budin Türküsü” şehzade meclislerinde bile söylenir olmuştur. Padişah huzurunda saz çalıp şiirler okuyan ender âşıklarımızdandır. Sultan II. Mustafa (1695-1703), saltanatının ilk yılında (22 Eylül 1695) Lugoş Kalesini zapt edince Âşık Hasan’ı huzuruna kabul etmiştir.

Emekli maaşı bağlandığı, iki yılda bir hacca gittiği, 1699’dan sonra vefat ettiği bilinenler arasındadır. Ömrünün son yıllarım Tameşvar'da geçirmiştir.

Şiirlerinden pek azı elimizdedir. Bunlardan hareketle duru bir dille ve sade söyleyişe önem verdiğini söyleyebiliriz.

Şairnâmelerde kendisiyle ilgili her hangi bir bilgiye rastlanılamamıştır.

 

Bugün ben bir güzel gördüm 

Gül cemali ala benzer 

Çıkmış bahçede salınur 

Boyu selvi dala benzer

 

Boyu uzun beli ince 

Memeler benzer turunca 

Yanak lâle ağız gonca 

Kaşları hilâle benzer

 

Bahçenizde biten badem 

Sanma ki ben sana yâdem 

Eğil gerdanından tadam 

Âb-i şeker bala benzer

 

Bahçenizde biten üzüm 

Sensin benim iki gözüm 

Gerdanına yoktur sözüm 

Bağdadî merale benzer

 

Bahçenizde bülbül öter 

Âşık Hasan yanup tüter 

Siyah kâkül gerdan örter 

Lebi kevser bale benzer

 

Ne çeker kulların serhad ilinde 

Bilinmez Hünkârım görülmeyince 

Bunca memleketin kâfir elinde 

Kaldı inanmadın ayrılmayınca

 

Kimi şehid oldu kimi giriftâr 

Kâfirin elinde inler zâr zâr 

Estergon’la Budin Eğreyle Uyvar 

Ele girmez Şahım yorulmayınca

 

Gâziler başına takup çelengi 

Kırardı Nemçe'yi Macar frengi 

Neylesün kulların edemez cengi 

Hâl ü hatırları sorulmayınca

 

Hasan der göklere çıkmıştır âhım 

Huda'ın bağışlasun çoktur günâhım 

Temeşvar kalasın bil Padişahım 

Vermeyiz kâfire kırılmayınca

 

SON EKLENENLER

Üye Girişi