Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

BENLİ ALİ

Hece ve aruz vezinleriyle şiirleri bulunan Benli Ali’nin hayatı hakkında bilinenler çok azdır. 1664’te Fransızların Cezayir’e yaptıkları baskını anlatan şiirleri yaşadığı devri ortaya koymaktadır. Sun’î’ninTekerleme’sinde balıkçı olduğu yazılıdır.

Hızrî de, şairnâmesinde ondan söz eder.

Padişah'ım Cezayir'in 

Yarar arslan yatağıdır 

Zaviyesidir hem Resûl'ün 

Gerçek erler otağıdır

 

Çoşar derya eser bâdı 

Kılıç ile arar yâdı 

Sedd-i İslâm'dır bir adı 

Akdeniz'in bucağıdır

 

Allah olsun kîl ü kâlin 

Lûtfu çoktur Bî-zevâlin 

Cezayir yedi kiralın 

Daim başı nacağıdır

 

Cezayir'in kahramanı 

Kâfire vermez amanı 

Severler Âl-i Osman'ı 

Hacı Bektaş koçağıdır

 

Mekânıdır gerçek erin 

Hak yoluna verir serin 

Benli Ali şehitlerin 

Bağ-ı Cennet durağıdır

 

SON EKLENENLER

Üye Girişi