Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

YAZICI

Hayatı Hakkındaki çok sınırlı bilgiyi şairnâmelerden çıkarabilmekteyiz. Adı, Sun’i’de Mustafa; memleketi, Hızrî’de Bursa şeklinde geçmektedir. Âşık Ömer’e göre ise ölümü Bahr-i Sefid (Akdeniz)’de boğularak olmuştur.

Aynı yüzyılın ünlü şairlerinden Âşık Ömer ve Gevherî’ye yazdığı nazireleri vardır.

 

Bu gün bir dilberi gördüm 

Acep hüsne ziyâ vermiş 

Cemâlin seyreden âşık 

Nice gamdan halâs olmuş

 

Yanağı verd-i ahmerdir 

Dudağı âb-ı Kerserdir 

Acâib hüsne mâlikdir 

Ki Yûsuf'tan nişan vermiş

 

Güzellikte nâziri yok 

Hilâl kaşlarına bir bak 

Yaratmış kudret ile Hak 

Cevâhirlik nişân vermiş

 

Yeter çok ağladın gülsen 

Ne var bir hatırın sorsan 

Yazıcı derdini görsen 

Firâkından salâ vermiş

 

Ben bir melek sima gördüm 

Ardı sıra eyledim hû 

Pâyına yüzümü sürdüm 

Eyledi bin naz ile gû

 

Kapısında kulu oldum 

Yanında eğlenip kaldım 

Lebinden bir buse aldım 

Dedi böyle mi olur bu

 

Dağıldı serimde efkâr 

Kılmaz oldum âh ile zâr 

Beni gösterdi bu ağyâr 

Dedi âşık geçinir şu

 

Yazıcı mâil sözüne 

Hem elâ âhu gözüne 

Cananım rakip yüzüne 

Hışma gelip eyledi tû

TÜRK DİLİ DERGİSİ, HALK ŞİİRİ ÖZEL SAYISI

SON EKLENENLER

Üye Girişi