Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

ÜSKÜDARÎ

Hakkındaki bilgilerimiz pek azdır. Asıl adı Ahmed olup mahlasından hareketle İstanbullu olduğunu söyleyebiliriz. Şiirlerinde tarihî olaylara temas etmesine ve kullandığı ifadelere bakarak bir ordu şairi olduğunu söyleyebiliriz. Şiirlerinde dikkati çeken bir husus da nasihat ve hikmet dolu sözlere yer vermesidir.

Şairnâmelerde kendisiyle ilgili her hangi bir bilgiye rastlanılamamıştır.

 

Dur a derviş dur a haber sorayım Tarikat ne erkân nedir yoi nedir Âşık isen gel haber ver göreyim Bülbül nedir gülşen nedir gül nedir

 

Bâd estikçe cûşa gelür bulanur 

Ayağı yok Kaftan Kaf'a dolanur 

Aslı birdir birbirine ulanur 

Derya nedir ırmak nedir göl nedir

 

Yılda bir kez cûşa gelip akarlar 

Zarplarıyla nice yarlar yıkarlar 

Leyl ü nehâr Hak yüzüne bakarlar 

Fırat Seyhun Ceyhun nedir Nil nedir

 

Gedâ olan mal ü mülke tâliptir 

Kul olanlar özün gama saliptir 

Üçü dahi birbirine galiptir 

Gedâ nedir sultan nedir kul nedir

 

Üsküdârî'm deim Hakk'a şükreyle 

Leyl ü nehar tevhid eyle zikreyle

 Ârif isen bu suali fikreyle 

Vechin nedir ya sağ nedir sol nedir

 

Sevdiğim derdinden Mecnûn olmuşum 

Dil ü cânım sana verelden beri 

Günden güne hazan gibi solmuşum 

Mübârek cemâlin görelden beri

 

Yüzün gördüm aklım oldu perişan 

Aşkın yeder beni keşan-ber-keşan 

Kirpiğin okuna sînemdir nişan 

Keman ebrûların kuraldan beri

 

Dün ü gün ağlarım gülemez oldum 

Gözlerimin yaşını silemez oldum 

Yitürdüm aklımı bulamaz oldum 

Aşkın vücûdüme girelden beri

 

Bihamdillâh serden duman ref oldu

Yâr katında küstahlığım affoldu 

Üsküdârî der kasâvet def oldu 

Yârim hatırımı soraldan beri

 

SON EKLENENLER

Üye Girişi